بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

Department of Special Education

آزمایشگاه ها

هدف از آزمایشگاه کودکان استثنایی
1-  اجرای آزمون های خاص برای دانش آموزان در زیر گروه؛
الف: اجرای آزمون های خاص برای دانش آموزان کم توان ذهنی
ب: اجرای آزمون های خاص برای دانش آموزان با نقص شنوایی
ج: اجرای آزمون های خاص برای دانش آموزان با اختلالات گفتاری
د: اجرای آزمون های خاص برای دانش آموزان تیزهوش
هـ : اجرای آزمونهای خاص برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

2- تدوین برنامه غربالگری برای دانش آموزان با نیازهای ویژ و اجرای برنامه تست در آزمایشگاه
3- انطباق و هنجاریابی آزمون ها برای استفاده در ایران و اجرای تست ها در آزمایشگاه
4- بازپروری حسی- حرکتی کودکان با نیازهای ویژه

تجهیزات
1- ویدئو پرژکتور
2- تست های خاص کودکان از قبیل وکسلر، وایلتر و کی مت و 000
3- کتاب های خاص

- و بالاخره استفاده از مواقع خاص به صورت کلاس درس

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز