بخش مهندسی مکانیک جامدات

Department of Solid Mechanics Engineering

اعضا هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک جامدات

 

توجه: اساتیدی که دارای وب سایت شخصی می باشند می توان با کلیک بر روی عکس آن به وب سایت شخصی آن  رفت.

 

دکتر احسان آزادی یزدی
مرتبه: استادیار
تلفن: 3022-3613-071
ایمیل: ehsanazadi@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 503 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: کنترل سیستمهای مکانیکی شامل سیستم های سیالاتی و پیشرانه ها، سیستمهای حرارتی، کنترل صنایع شیمیایی و صنایع مواد غذایی ، کنترل ماشین آلات صنعتی، ساخت و تولید (ماشینهای تراش CNC و .....) .

 

 

دکتر محمد اقتصاد
مرتبه: استاد
تلفن: 3148-3613-071
ایمیل: eghtesad@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 511 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: کنترل، رباتیک، مکاترونیک، سیستمهای دینامیکی و ارتعاشی .
 
 
 
دکتر سجاد تقوایی
مرتبه: استادیار
تلفن: 3695-3613-071
ایمیل: sj.taghvaei@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 520 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:  رباتیک، بیورباتیک، کنترل سیستم های دینامیکی، سیستم دینامیک غیر خطی و آشوب .
 
 
 
دکتر سید آرش حق پناه
مرتبه: استادیار
بخش: مهندسی مکانیک جامدات
تلفن: 3640-3613-071
ایمیل: haghpanah@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 523 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: بیومکانیک اسکلتی- عضلانی ، کاربرد کنترل در ربات های توانبخشی ، طراحی - ساخت و کنترل اگزو اسکلتون ها ، موتور کنترل ، مدلسازی دینامیکی - ارتعاشاتی و کنترل حرکات بدن ، آنالیز گیتی ، مهندسی توانبخشی ، کنترل های هایبرد و سویچینگ .
 
 
 
دکتر سید امیر خسروی فرد
مرتبه: دانشیار
تلفن: 3416-3613-071
ایمیل: khosravifard@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 514 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: روشهای محاسباتی در مکانیک (روش های بدون المان-روش المان محدود-روش اجزائ مرزی)، روش های معکوس در مهندسی، تحلیل تنش در سیستم های مکانیکی .
 
 
 

 

دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی
مرنبه: استاد
تلفن: 3238-3613-071
ایمیل: fazelzad@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 501 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:آیروالاستیسه، سازه های هوشمند، سیستمهای دینامیکی غیر خطی و آشوبناک، دینامیک و کنترل پرواز، کنترل بهینه طراحی اجرا .
 

 

 
 
دکتر مهرداد فرید
مرنبه: استاد
تلفن: 3013-3613-071
ایمیل: farid@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 512 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: مدل سازی دینامیکی و دینامیک معکوس سیستمهای چند جرمی انعطاف پذیر، ارتعاشات سیستمهای پیوسته، مکانیک محاسباتی، نانو مکانیک، تعامل سیال جامد .
 
 
 
دکتر اسماعیل قوانلو
مرنبه: دانشیار
تلفن: 3251-3613-071
ایمیل: ghavanloo@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 504 طبقه پنجم دانشکده  
زمینه تحقیقاتی: نانومکانیک، اندرکنش سیال-سازه، سازه های بسیار انعطاف پذیر، بیومکانیک سلولی، طراحی سامانه های مکانیکی، ارتعاشات سیستم های پیوسته .
 
 
 
دکتر محمد حسن کدیور
مرتبه: استاد بازنشسته
تلفن: 3031-3613-071
ایمیل: kadivar@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 516 طبقه پنجم دانشکده  
زمینه تحقیقاتی: طراحی مواد مرکب، بهینه سازی اجزاء محدود، ارتعاشات .
 

 
دکتر مجتبی محزون
مرتبه: استاد
تلفن: 3023-3613-071
ایمیل: mahzoon@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 515 طبقه پنجم دانشکده  
زمینه تحقیقاتی: مکانیک ، ریاضیات کاربردی.
 
 
 
دکتر حسین محمدی
مرتبه: استادیار
تلفن: 3384-3613-071
ایمیل: h_mohammadi@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 506 طبقه پنجم دانشکده  
زمینه تحقیقاتی: کنترل-ارتعاشات در سیستم های غیرخطی، ساختارهای میکرو/نانو و رباتیک. شناسایی. مکاترونیک. تحلیل سیستم های دینامیکی. کنترل و هدایت در هوانوردی. ریاضیات کاربردی. بیومکانیک.
 
 
 
دکتر محمد رحیم نامی
مرتبه: استاد
تلفن: 3204-3613-071
ایمیل: nami@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 517 طبقه پنجم دانشکده  
زمینه تحقیقاتی: نانومکانیک، مکانیک مواد مرکب ، مکانیک شکست، مقاومت مصالح پیشرفته،  بهینه سازی ، جوشکاری و ......
 
 
 
دکتر علی نایبی
مرتبه: استاد
تلفن: 3029-3613-071
ایمیل: nayebi@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 502 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی:  پلاستیسیته ، مکانیک آسیب ، مدلسازی مواد با خواص تابعی (FGM) ، بارگذاری سیکلی و خزش.
 
 
 
دکتر امین وطن خواه
مرتبه: دانشیار
تلفن: 3248-3613-071
ایمیل: rvatankhah@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 521 طبقه پنجم دانشکده 
زمینه تحقیقاتی: ارتعاشات و کنترل سیستم های پیوسته ، کنترل غیرخطی سیستم های دینامیکی ، طراحی و کنترل رباتها و مکانیزم ها ، ارتعاشات و کنترل در سیستم های میکرو  و نانو ، ناوبری و کنترل در هوا - فضا.
 
 
 
دکتر کامیار هاشم نیا
مرتبه: استادیار
تلفن: 3687-3613-071
ایمیل: khashemnia@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 522 طبقه پنجم دانشکده  
زمینه تحقیقاتی: مکانیک محیط های دانه ای ، مکانیک محیط های پیوسته ، ارتعاشات و دینامیک سازه ها در ابعاد مایکرونانو ، مکانیک برخورد ، مکانیک سطح و سایش شناسی ، روش اجزاء گسسته، روش اجزاء محدود.
 
 
 
دکتر محمد رحیم همتیان
مرتبه: استاد
تلفن: 3149-3613-071
ایمیل: mhemat@shirazu.ac.ir
اتاق: شماره 513 طبقه پنجم دانشکده   
زمینه تحقیقاتی: مکانیک محاسباتی ، روشهای المان مرزی ، المان محدود و بدون المان ، تحلیل معکوس ، الاستیسیته و ترمو الاستیسیته.
 
 

 

رزومه اعضای هیات علمی بخش مهندسي مكانيك جامدات در سایت قدیم دانشگاه 

 

این صفحه در تاریخ 10 آذر 1398 به روز شده است

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز