دانشکده علوم

School of Sciences

افتخارات

- انتخاب چهار نفر از اساتید این دانشکده به عنوان چهره های ماندگار

- انتخاب تعدادی از اساتید این دانشکده به عنوان دانشمندان برجسته جهان سوم

- انتخاب سالانه تعدادی از اساتید این دانشکده به عنوان اساتید نمونه کشوری و دریافت کنندگان جوایز خوارزمی و...

- انتخاب سالانه تعدادی از اساتید این دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر استانی

- کسب رتبه اول در چاپ مقالات ISI در بین دانشکده های دانشگاه شیراز

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز