دانشکده علوم

School of Sciences

تماس با دانشکده

 

نشاني : شيراز – چهار راه ادبيات – دانشکده علوم

 

تلفن : 2282380 الی 2282140

دورنگار : 2280926

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز