مرکز تحقیقات تابش

Research Center

فراخوان شرکت در سومین سال برگزاری جایزه فیزیک بهداشت پرتوی سیمین 1395

 

فراخوان شرکت در سومین سال برگزاری جایزه فیزیک بهداشت پرتوی سیمین در سال 95

 

 فرم های تکمیل شده را به آدرس SiminAward@Shirazu.ac.ir ارسال فرمایید.  

 

دانلود ضوابط و فرم

دانلود فراخوان

 

جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین از طرف بنیانگذار این جایزه، خانم مهندس سیمین مهدی زاده نادری و با همکاری انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران، به منظور پیشرفت و تشویق دانشجویان رشته های مرتبط با پرتوها (مهندسی هسته ای، فیزیک پزشکی، فیزیک هسته ای، رادیولوژی، رادیوبیولوژی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و سایر رشته ها)،  با ضوابط زیر در نظر گرفته شده است.

1-    هیئت امناء جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین

این هیئت شامل سه نفر خواهد بود:

1-     سرکار خانم مهندس سیمین مهدی زاده یا نماینده ی قانونی وی

2-     رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز

3-     رئیس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

2-    وظایف هیئت امناء

·         انتخاب هیئت داوران سالانه

·         نظارت بر روند کلی امور جایزه

·         تعیین مبلغ سالانه جایزه

3-    هیئت داوران

·         دو نفر از اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تابش شامل رئیس مرکز و یکی از اعضاء شورا

·         سه نفر معرفی شده از سوی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

4-    معیارهای انتخاب پژوهش برتر

·         هم راستا بودن با اولویت های پژوهشی مورد نیاز کشور ایران در زمینه ی حفاظت در برابر اشعه

·         نوآوری در موضوع یا روش اجرا

·         کاربردی بودن تحقیق

·         به کار بردن روش های علمی در اجرای طرح

·         ارائه ی نتایج تحقیق به صورت مقاله و یا ثبت اختراع

·         در زمان اجرای طرح، مجری می بایست دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری بوده و سن وی کمتر از 35 سال باشد.

·         در مقالات یا اختراع ثبت شده باید دانشجو نفر اصلی باشد. (در این موارد اول بودن نام استاد مربوطه مشکل ندارد)

5- زمان بندی انتخاب تحقیق برتر

·         همه ی تحقیقات نامزد دریافت جایزه می بایست تا قبل از 31 فروردین هر سال مدارک خود را به آدرس آدرس شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات تابش  ارسال دارند.

·         یک هفته پس از  بررسی مدارک،  کامل بودن آن به اطلاع متقاضی و کمیته ی انتخاب کننده خواهد رسید.

·         هیأت داوران در هفته ی دوم اردیبهشت ماه، طی یک جلسه یک یا دو تحقیق حائز صلاحیت را از بین پژوهش های ارسالی انتخاب خواهند نمود.

·         در صورت عدم احراز صلاحیت توسط هیچ یک از طرح ها، جایزه ی آن سال به سال آینده اضافه خواهد گردید.

6-      اهداء جایزه

جایزه ی فیزیک بهداشت سیمین در یک گردهمایی مناسب، با نظر انجمن حفاظت در برابر اشعه و موافقت مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز اهداء خواهد شد.

7-    مدارک لازم

·         گزارش نهائی تحقیق انجام شده

·         مقالات ارائه شده از نتایج تحقیق در صورت وجود

·         سند ثبت اختراع در صورت وجود

·         کپی کارت ملی

·         کپی کارت دانشجوئی

·         گواهی اشتغال به تحصیل

·         تائیدیه استاد راهنمای تحقیق

·         فرم تکمیل شده شماره 1

8-    مبلغ جایزه

هر ساله در زمان ارائه ی فراخوان که در ابتدای تابستان هر سال منتشر می شود، مبلغ جایزه ی سال آینده تعیین می گردد.

9- دبیرخانه

   دبیرخانه دائم این جایزه در محل مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز می باشد

               فرم های تکمیل شده را به آدرس SiminAward@Shirazu.ac.ir ارسال فرمایید

* مبلغ جایزه سال قبل 50/000/000 ریال معادل پنج میلیون تومان بوده است

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز