مرکز تحقیقات تابش

Research Center

معرفی آزمایشگاه های مرکزتحقیقات تابش

 
 آزمايشگاههاي مرکز تحقيقات تابش
                                    
مرکز تحقيقات تابش داراي تجهيزات و آزمايشگاههاي بسيار خوبي در زمينه پايش هاي زيست محيطي ، دزيمتري ( فردي ، محيطي )، انواع رديابهاي اشعه ، چشمه هاي استاندارد و غيره مي باشد که در نوع خود در بين کليه دانشگاههاي ايران بي نظير است .
  1. آزمايشگاه طيف نگاري گاما :
الف : طيف نگار گاما با دتكتور HPGe  جهت آناليز نمونه هاي خاك ، آب و انواع نمونه هاي محيطي
ب : طيف نگار گاما با آشکارسازهاي ژرمانيم با خلوص بالا (HPGe) و يدورسديم (NaI) و ساير ملزوماتي که جهت انجام تحقيقات در زمينه آناليز کمي و کيفي مواد پرتوزا در نمونه هاي مختلف مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .
ج : انواع چشمه هاي مرجع نمونه محيطي شامل : پودر شير ، پودر پنير ، شبدر ، خاك ، رسوب دريايي ، گوشت ماهي ، سنگ معدن توريم رقيق شده ، سولفات پتاسيم ، سنگ معدن اورانيوم رقيق شده ، جهت طيف نگاري گاما
 
  1. آزمايشگاه دزيمتري ترمولومينسانس (TLD) : شامل دو سيستم کامل TLD reader  ، چاپگر ، امکانات لازم جهت ارائه سرويس دزيمتري فرديTLD ، انواع دزيمتري هاي TLD (كارت دزيمتري فردي ، چيپس ، پودر ، راد) و  RANDO FANTOM جهت دزيمتري فردي و محيطي
                          
 
            3.   آزمايشگاه واسنجي ( کاليبراسيون ) : شامل چشمه هاي استاندارد مختلف (گاما ، X-Ray ، نوترون ) در حد حفاظتي و درماني به منظور کاليبراسيون رديابهاي اشعه و انجام دزيمتري
 
 
 
 
 
        4.  آزمايشگاه رديابهاي اشعه : شامل انواع سيستمهاي شمارنده ثابت و پرتابل از نوع گايگر- مولر ، تناسبي ، اتاقک يونساز ، انواع سنتيلاتورها به منظور رديابي پرتوهاي آلفا ، بتا ، گاما ، ايکس و نوترون
 
        5.  آزمايشگاه پرتودهي : شامل چشمه گامازا جهت پرتودهي به نمونه هاي مختلف
 
        6.  آزمايشگاه QC : شامل تجهيزات بررسي غير مخرب تست دستگاههاي CT ، ماموگرافي ، عکسبرداري هاي عمومي ، فلوروسکوپي ، دندانپزشکي و ...
 
        7.  آزمايشگاه دزيمتري فيلم بج : شامل دستگاه دانسيتومتر ، تاريکخانه ، خشک کننده ، امکانات ظهور و ثبوت فيلم .
 
        8.  آزمايشگاه پايش هاي محيطي : شامل دستگاههاي نمونه برداري از هوا ، اندازه گيري گاز رادن در آب ، هوا و خاک و دستگاه اندازه گيري گاما هاي محيطي
                
        دستگاه اندازه گیری گاز رادون  ،
 
اين دستگاه براي اندازه گیری رادون به صورت active بكار مي‌رود و قابلیت نگهداری تا 6500 دیتا را دارد . دستگاه prassi به صورت grab sampling و continues کار  می کند و قابلیت اندازه گیری رادون در آب ، خاک و هوا را دارد .
 
 
        
گاما تریسر Gamma Tracer
جهت اندازه گیری دز گاما در هوا به صورت اتوماتیک و پیوسته ، که اطلاعات در آن ذخیره شده و سپس توسط کابل به کامپیوتر انتقال يافته و قابل خواندن است . اطلاعات تا مدت 3 ماه در حافظه قابل نگهداری و خواندن است .
 
 
       
 
            سیستم نمونه گیر هوا       
 
 
                9.   آزمايشگاه X-Ray : شامل يك دستگاه فلوروسكوپي صنعتي چند منظوره جهت كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري ، پرتودهي در محدوده انرژيX-Ray ، راديوگرافي صنعتي و ....
 
                10.   آزمايشگاه فيزيك هسته اي : شامل آشكارسازهاي گايگر مولر و شمارنده هاي آنها، انواع چشمه هاي گامازا ، بتازا و آلفازا  

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز