مرکز تحقیقات تابش

Research Center

درباره

 

امروزه، کاربرد پرتوها در زمينه هاي مختلف، از جمله پزشکي، صنعت، کشاورزي و تحقيقات، بخش مهمي از زندگي نوين بشر را تشکيل مي دهد چرا که مزاياي بسياري را نصيب جامعه بشري ساخته است. از اين رو  رعايت مقررات و استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه، به منظور جلوگيري از بروز اين پيامدها و تهديدها، از اهميت بسياري برخوردار است بويژه اينکه متاسفانه داروهاي ضد اشعه موثري وجود ندارد که از بروز عوارض اين پرتوگيريها جلوگيري نمايد. بعلاوه بروز برخي از اثرات پرتوها نظير اثرات ژنتيکي ممکن است تا نسلها بعد آشکار نگردد و بروز انواع سرطانها نيز در افرادي که تحت تابش بوده اند تا سالها بعد به وقوع نپيوندد.

  بر اين اساس ، مرکز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز(با نام مرکز ايمني تشعشعات) به همت جناب آقاي دکتر هوشنگ حاج آقا محمدي، از اساتيد وقت بخش مهندسي هسته اي و بنا به حکمي که از سوي رياست وقت دانشگاه شيراز در تاريخ 1356/10/13 صادر شد، تاسيس گرديد تا با نهادينه ساختن اصول حفاظت در برابر اشعه، احتمال خطرات حاصل از کار با دستگاههاي مولد اشعه و مواد پرتوزا در دانشگاه شيراز به حداقل ممکن کاهش يافته و فرهنگ کار با اشعه نيز در سطح جامعه ارتقاء يابد.  اين مرکز در بدو تاسيس با امکانات بسيار محدود و فقط يک عضو رسماً شروع بکار نمود و تاسيس و رشد آن در طول سه دهه گذشته، با صرف وقت بسيار و کمک انسانهاي مسئول و متعهدي ميسر گشته است که همواره با عشق و از خود گذشتگي کم نظيري به انجام وظایف دشوار خود پرداخته اند. پرسنل اين مرکز نيز، براي انجام وظائف فني که بر عهده دارند، در خود مرکز و همزمان با رشد آن، آموزش هاي لازم را فرا گرفته اند.

  در دهه اول فعاليت اين مرکز ، به مديريت موسس اين مرکز ، جناب آقاي دکتر محمدي ، قدمهاي اساسي و بسيار جدي در جهت نهادينه ساختن اصول حفاظت در برابر اشعه در دانشگاه شيراز برداشته شد. در دهه دوم فعاليت اين مرکز ، با تفکيک وزارت علوم به دو وزارت خانه و جدا شدن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، بخش بزرگي از وظائف مرکز تحقيقات تابش که صرف ارائه خدمات حفاظت در برابر اشعه به واحد هاي تشخيصي و درماني دانشگاه علوم پزشکي شيراز مي گرديد ، از حيطه وظائف و مسئوليتهاي اين مرکز خارج شد . از سوي ديگر در فروردين ماه 1368 با تصويب قانون حفاظت در برابر اشعه در مجلس شوراي اسلامي ، ارائه سرويس هاي حفاظت در برابر اشعه به واحدهاي متقاضي غير دانشگاهي نيز قانوناً محدود و کلاً بر عهده سازمان انرژي اتمي گذاشته شد. بنابراين از آن پس فعاليتهاي مرکز تحقيقات تابش ، عمدتاً بر انجام پژوهش هاي کاربردي ، بويژه انجام پژوهش هاي مرتبط با مسائل روز استان فارس و ارائه آموزش هاي تخصصي به منظور ارتقاء سطح آگاهي پرتوکاران و مردم متمرکز گرديد. در راستاي اين اهداف با خريداري تجهيزات و امکانات تحقيقاتي بسيار خوبي که در نوع خود در بين مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي کشور کم نظير است ،آزمايشگاههاي تخصصي بسيار مجهزي در اين مرکز تاسيس گرديد . بعلاوه در يک برنامه بسيار فشرده و مداوم تلاشهاي زيادي به منظور بازگشائي بخش مهندسي هسته اي به عمل آمد که خوشبختانه منجر به بازگشائي اين بخش در سال 1377 گرديد . شايان ذکر است که بخش مهندسي هسته اي دانشگاه شيراز ، از سال 1359 عملاً تعطيل شده بود .

 در دهه سوم و در سالهاي اخير با توسعه کمي و کيفي مرکز از نظر تجهيزات آزمايشگاهي ، اقدامات مهمي نيز در جهت توسعه کادر فني مرکز و گسترش چارت سازماني آن در دو گرايش دزيمتري و پايش هاي محيطي به عمل آمد که نهايتاً منجر به تصويب اين مرکز بعنوان يک مرکز پژوهشي با موافقت قطعی از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و کسب مجوزهاي لازم از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي در زمينه ارائه خدمات دزيمتري و ارائه دوره هاي آموزشي حفاظت در برابر اشعه گرديد . لذا در شرايط فعلي ، اين مرکز با در اختيار داشتن آزمايشگاههاي تخصصي بسيار مجهز ، شوراي تحقيقات و کادر فني  متخصص ، از آمادگي بسيار خوبي در زمينه انجام پژوهشهاي کاربردي مورد نياز  کشور و نيز ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حفاظت در برابر اشعه برخوردار است که مي تواند از يکسو مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد و از سوي ديگر الگوي بسيار مناسبي براي ساير دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي مرتبط باشد . اميد است با تلاش بيش از پيش دست اندرکاران اين مرکز ، و با برنامه ريزي به عمل آمده ، شاهد تبديل اين مرکز تحقيقاتي به يک پژوهشکده مجهز و فعال در زمينه حفاظت در برابر اشعه ظرف مدت 5 سال آينده و خدمت رساني بيش از پيش به جامعه دانشگاهي و عموم مردم باشيم .

اساسنامه مرکزتحقیقات تابش

معرفی آزمایشگاه های مرکزتحقیقات تابش

خط مشی کیفیت مرکز تحقیقات تابش

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز