بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

Department of Physical Education

هیات علمی

z

  هیأت علمی مرتبه شماره تماس ایمیل
دکتر جواد نعمتی      استادیار    33   361346 nemati_phy@yahoo.com
دکتر غلامحسین ناظم‌زادگان استادیار 29   361346 ghnazem@yahoo.com
دکتر مجید چهـــارده چــریک استادیار 25  361346 mcheric14@gmail.com
دکتر ربابــه رستمــی استادیار 28  361346 rostami.shirazu@ymail.com
دکتر مریـم کوشکــی استادیار 66  361346 koushkie53@yahoo.com
دکتر فرهاد دریانوش دانشیار 34  361346 daryanooshf@yahoo.com
دکتر فاطمه پسنـــــد استادیار 99  361346 fpasand@gmail.com
دکتر محسـن ثالثــــی دانشیار 30  361346 mohsens45@yamail.com
  دکتر عنایت‌اله اسدمنش استادیار 54  361346  
دکتر محمدحسین عبدالهی استادیار 91 361346  
دکتر  علی اصغر فلاحی استادیار 36 361346  
دکتر نگار کورش فرد استادیار 74 361346  
  اساتید بازنشسته      
  دکتر اسکندر رحیمی استادیار 07136134668  
  آقای محمد علی کاظمی مربی 07136134668  
  آقای شاهرخ صفویان مربی 07136134668  
  آقای محمد رضا سلطانی دشت بزرگ مربی 07136134668  
         

رزومه اعضای هیأت علمی بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز