برای آگاهی از اخبار کارآفرینی دانشگاه شیراز به کانال تلگرام ما بپیوندید

shirazuent@

 

آخرین برنامه های نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دفتر کارآفرینی

  • برگزاری دوره  تاثیرانضباط شخصی بر رفتار کارآفرینانه ۱۱ و ۱۸ اسفندماه در دانشکده شیمی نفت و گاز- ساختمان کلاسها کلاس ۶۰۱

  • برای دریافت فایل طرح کسب کار دکتر زاهدیانفر به قسمت شرکتهای دانش بنیان همین سایت  و یا به کانال تلگرام مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  ریاست دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه : دکتر مهرداد نیاکوثری        دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی - دانشکده کشاورزی