مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز بعنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۶ با ادغام دفاتر کارآفرینی و مالکیت فکری به همراه مرکز شتابدهی شروع به فعالیت نمود. این مجموعه به منظور ارتقاء  فرهنگ عمومی به منظور حمایت از نوآوری و خلاقیت، ارائه خدمات و تسهیلات و مشاوره در راستای ایجاد زیر ساختهای اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه شیراز راه اندازی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک وب سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز http://iec.shirazu.ac.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر دفتر فناوری و مالکیت فکری : دکتر حبیب دانش منش         استاد بخش مواد - دانشکده مهندسی