بخش مهندسی مواد

Department of Materials Science and Engineering

هیات علمی

 

دکتر رامین ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133062-071

پست الکترونیک: ebrahimy@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: شکل‌دهی فلزات، خواص مکانیکی مواد

 

 

دکتر نوذر انجبین

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133335-071

پست الکترونیک: anjabin@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: شکل‌دهی فلزات، شبیه‌سازی در مهندسی مواد­

 

 

 

 

دكتر محمد ابراهيم بحرالعلوم

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133139-071

پست الکترونیک: bahrolom@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: پوشش‌دهی، بیومواد

 

 

 

دكتر محمود پاکشیر

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133012-071

پست الکترونیک: pakshir@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: خوردگی و حفاظت فلزات

 

 

دکتر محمد حسین پایدار

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133263-071

پست الکترونیک: paaydar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: متالورژی پودر، سرامیک های مهندسی

 

 

 

دکتر کمال جانقربان

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133069-071

پست الکترونیک: Janghor@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: متالورژی فیزیکی و مکانیکی

 

 

 

    

دکتر مهدی جاویدی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133266-071

پست الکترونیک: mjavidi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: خوردگی و حفاظت فلزات، بیومواد

 

 

 

دکتر سيد احمد جنابعلي جهرمي

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133147-071

پست الکترونیک: jahromi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: متالورژی مکانیکی، مکانیک شکست

 

 

 

دکتر سیروس جوادپور

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133146-071

پست الکترونیک: javadpor@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: انتخاب مواد، مواد پیشرفته

 

 

 

دکتر حبیب دانش منش

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133129-071

پست الکترونیک: daneshm@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: نانوکامپوزیت، جوشکاری

 

 

 

دکتر سید ابوالقاسم دهقان

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133070-071

پست الکترونیک: dehghan@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: ریخته گری، جوشکاری

 

 

 

دکتر منصور رهسپار

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133042-071

پست الکترونیک: rahsepar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: خوردگی و بازرسی فنی، الکتروشیمی

 

 

 

دکتر سید مجتبی زبرجد

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133501-071

پست الکترونیک: mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: مواد پیشرفته

 

 

 

دکتر زهرا شرافت

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133145-071

پست الکترونیک: zsherafat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: سرامیک

 

 

 

دکتر محمد حسين شريعت

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133071-071

پست الکترونیک: shariat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: استخراج فلزات، ترمودینامیک

 

 

دکتر منصور کنعانی
مرتبه علمی : استادیار
تلفن : 36133242-071
پست الکترونیک : mkanani@shirazu.ac.ir
صفحه شخصی در سایت دانشگاه
زمینه تخصصی : شبیه سازی الکترونی- مواد ، فیزیک مواد

 

 

دکتر محمد محسن مشکسار

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133066-071

پست الکترونیک: moshksar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: شکل دهی فلزات

 

 

 

دکتر پوریا نجفی سیار

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133553-071

پست الکترونیک: pnajafi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: خوردگی و حفاظت فلزات، پوشش‌دهی

 

 

 

دکتر عباسعلی نظربلند

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 32307293-071

پست الکترونیک: abbnaz@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: متالورژي فيزيکي و آناليز مواد

 

 

 

دکتر محمدجعفر هادیان فرد

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133067-071

پست الکترونیک: hadianfa@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: آنالیز تخریب و شناسایی مواد، مواد پیشرفته

 

 

 

دکتر بابک هاشمی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 6133062-071

پست الکترونیک: hashemib@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی در سایت دانشگاه

زمینه تخصصی: الکتروسرامیک و خواص فیزیکی مواد

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز