دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

کارمندان

كارمندان دانشكده حقوق و علوم سیاسی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

تلفن

 اموراداری

علی رضایی

فوق دیپلم

رئيس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

4801- 36287315

سارا معصومي جوكار

 فوق دیپلم

مسئول دفتر رياست

4800-36287310

اسماعيل اردشيري

ديپلم

مسئول دبيرخانه

4848

غلامرضا نورگستر

زير ديپلم

نامه رسان/کارپرداز/راننده

4848

معاونت آموزشی

مهسا غفاریان

ليسانس

رئیس اداره آموزش 

4822-36467203

فاطمه بخشی رنجبرانی

ليسانس

كارشناس مسئول آموزش

4873

فرحناز کیانی

 لیسانس

کارشناس آموزش

4823

خانم مرادی

لیسانس

مسئول دفتر گروههای آموزشی

4808

علي محمد دهدشتي

ديپلم

كمك كارشناس آموزش / امین اموال

4861

معاونت فرهنگی دانشجویی

سید امیرحسین فنایی                               لیسانس                          کارشناس فرهنگی دانشجویی / روابط عمومی                       4821     

معاونت پژوهشی  

اعظم جمشيدي

فوق لیسانس

کارشناس پژوهشی

4829-36287315

سید عبدالرسول سجادي

ليسانس

كارشناس مجله

4821-36287312

محمد مهدی خواجوئی نژاد

فوق دیپلم

كاردان مركز كامپيوتر / انباردار

4825

 

کتابخانه

محمد حسین کارآمد

فوق ليسانس

كتابدار

4836

نرگس بیاتی

لیسانس

كتابدار

4814

محمد پسنديده

ديپلم

کمک کارشناس امانت

4812

بخش خدمات

 

خدماتي

4863

رهام قنبري اصل

خدماتي

4852

مهدی مقدم

خدماتي

4863

روشن بازیار

خدماتی

4818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز