دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

آرشیو اطلاعیه

برگزاری نشست تخصصی" تعیین رژیم حقوقی دریای خزر"

                                                                                                   بسمه تعالی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری انجمن علمی بخش حقوق برگزار می کند:

نشست تخصصی" تعیین رژیم حقوقی دریای خزر"

با حضور:

دکتر طلایی(دانشیار بخش حقوق بین الملل دانشگاه شیراز)، دکتر ساسان صیرفی(دانشیار بخش حقوق بین الملل دانشگاه تهران )، دکتر یاری(استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

دوشنبه 26 اذرماه 1397 ساعت 10 صبح

برگزاری نشست تخصصی" رویه قضائی در پرتو آموزه های حقوقی"

                                                                                                   بسمه تعالی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری انجمن علمی بخش حقوق و معاونت نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس برگزار می کند:

نشست تخصصی" رویه قضائی در پرتو آموزه های حقوقی"

با حضور:

دکتر اشرافی(معاون محترم نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس)، دکتر فروغی( عضو محترم هیات علمی دانشکده)، جناب اقای رستگار( رئیس محترم شعبه 5 دادگاه تجدید نظر فارس)

دوشنبه 26 اذرماه 1397 ساعت 15

برگزاری نشست با موضوع : آينده کلان شهر شيراز از منظر پيشگيري از وقوع جرايم و آسيب هاي اجتماعي

بسمه تعالي

معاونت پژوهشي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز با همکاري انجمن علمي حقوق و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس برگزار مي کند:

" آينده کلان شهر شيراز از منظر پيشگيري از وقوع جرايم و آسيب هاي اجتماعي"

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز