بخش حقوق خصوصی و اسلامی

Department of Islamic & Private Law

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری کلاس انگلیسی ویژه

اطلاعیه فوری

 

با توجه به برگزاری کلاسهای انگلیسی ویژه در نیمسال دوم 95-94 برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93 لازم است دانشجویان فوق هنگام انتخاب واحد درس یاد شده را با شماره 120642004  اخذ نمایند.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز