بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

Department of Information Sciences

هیات علمی

                

عکس

اعضای هیأت علمی بخش مرتبه شماره تماس

دکتر عبدالرسول جوکار استاد 36134631

دکتر جواد عباسپور استادیار 36134622

دکتر هاجر ستوده دانشیار 36134661

دکتر سعیده ابراهیمی استادیار 36134641

 دکتر مهدیه میرزابیگی

رئیس بخش 

استادیار 36134664
جعفر مهراد استاد بازنشسته
  بابک پرتو مربی بازنشسته
  رکن الدین احمدی لاری مربی بازنشسته
  لیلا سودبخش مربی بازنشسته
  فرزانه فرزین مربی متوفی
  زهیر حیاتی  دانشیار  بازنشسته

رزومه اعضای هیأت علمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز