Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | | English


دانشگاه وین (اتریش) – حقوق بشر (کارشناسی ارشد)
دانشگاه وین از سپتامبر 2012 اقدام به راه اندازی رشته جدیدی به نام حقوق بشر در سطح کارشناسی ارشد نموده است. مهلت ثبت نام تا تاریخ 30 آوریل 2012 می باشد.
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید: