اطلاعیه ها
زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۱
اخبار
بازديد اساتيد دانشگاه شيراز از شركت توليدي صنعتي فراسان

جمعي از اساتيد دانشكده هاي مهندسي دانشگاه شيراز ضمن بازديد از شركت توليدي صنعتي فراسان با توانمندي هاي اين شركت در زمينه هاي مختلف آشنا شدند. ادامه...

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
نشست خبري دكتر ناظم السادات، رئيس مركز پژوهش هاي علوم جوي اقيانوسي دانشگاه شيراز

دكتر سيدمحمدجعفر ناظم السادات رئيس مركز پژوهش هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز در جمع خبرنگاران به بيان مطالبي درخصوص سياست هاي مرتبط با منابع آب با توجه به شرايط اقليمي كشور پرداخت. ادامه...

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
انتصاب دكتر غلامرضا رخشنده رو به سمت معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه شيراز

در حكمي از سوي دكتر حميد نادگران، سرپرست دانشگاه شيراز ، دكتر غلامرضا رخشنده رو، به سمت سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شيراز منصوب شد. ادامه...

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
انتشار كتاب سفرنامه ي مسافر مجهول توسط عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز

كتاب سفرنامه ي مسافر مجهول (شرح‌ حال سيد شرفه در وقايع مشروطه ي فارس) با تصحيح دكتر محمدصادق ميرزاابوالقاسمي، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز، منتشر شد. ادامه...

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
گزارشي از فعاليت هاي دانشگاه شيراز مركز گراش

مهندس حامد عبداللهي، نماينده ي پرديس بين الملل دانشگاه شيراز در مركز گراش، گزارش عملكرد سه‌ ماهه ي اين مركز را منتشر كرد. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
دكتر مغاره استاد دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز به سمت سرپرست دانشگاه هنر شيراز منصوب شد

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم، در حكم انتصاب دكتر مغاره آمده است: ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
رویدادها
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴