اطلاعیه ها
زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۶
اخبار
يکشنبه ۱۳۹۵/۴/۶
برگزاري نخستين همايش بين المللي" نقش اديان در اخلاق جنگ ، صلح ، عفو و دوستي " در دانشگاه شيراز

نخستين همايش بين المللي" نقش اديان در اخلاق جنگ ، صلح ، عفو و دوستي " در دانشگاه شيراز برگزار می شود

يکشنبه ۱۳۹۵/۴/۶
درگذشت دكتر جواد تاجيك عضو سابق هيأت علمي دانشگاه شيراز

دكتر جواد تاجيك عضو سابق هيأت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز درگذشت

يکشنبه ۱۳۹۵/۴/۶
شنبه ۱۳۹۵/۴/۵
رویدادها
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶