اطلاعیه ها
زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۶
اخبار
شنبه ۱۳۹۵/۴/۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۳
بهسازي خوابگاه شهيد مفتح (ره) دانشگاه شيراز

امكانات ورزشي و فرهنگي - رفاهي خوابگاه شهيد مفتح (ره) افزايش يافت.
 

چهارشنبه ۱۳۹۵/۴/۲
انعقاد تفاهم نامه بين دانشگاه شيراز و موزه ي تاريخ طبيعي برونشويگ آلمان

تفاهم نامه علمي - پژوهشي بين دانشگاه شيراز و موزه ي تاريخ طبيعي برونشويگ (braunschweig) آلمان منعقد شد.
 

چهارشنبه ۱۳۹۵/۴/۲
چهارشنبه ۱۳۹۵/۴/۲
رویدادها
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶