Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | | English


shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1735 .php

  موزه نارنجستان قوام

 صفحه اصلي                اخبار و رويدادها

 پس از   انحصار  وراثت     ما ترک  حبیب ا...خان   ( قوام الملک چهارم )   باغ  قوام   به   دو قسمت تقسیم    شد  که  بخش  اندرونی  آن   به  دختر  وی   (  زینت الملک )   و  بخش بیرونی  آن به پسر وی    میرزا ابراهیم خان  ( قوام الملک پنجم )   رسید

 بخش  بیرونی  که  به   نام نارنجستان  قوام  معروف  است  ،  در سال  یکهزارو سیصد و چهل و پنج هجری شمسی   به  دانشگاه  شیراز هدیه   و  مرمت بنای نارنجستان پس ازاهدای آن  به دانشگاه شیراز   در سال  یکهزار و سیصد و چهل و شش هجری شمسی   شروع  گردید . این مرمت ها  زیرنظر دفتر  فنی حفاظت آثار  باستانی  سابق  و عمدتادر قسمت زیر زمین  ،   دیوارهای حیاط و کف تالارها  انجام  گرفته  است   که  تا  کنون  نیز سالیانه ادامه دارد   ،  پس از اتمام تعمیرات  نارنجستان  در اختیار موسسه آسیایی       قرارگرفت.  

   شعبه  اصلی   به سرپرستی   پروفسور   آرتور  آپهام  پوپ  در  آمریکا   قرار  داشت  که موسسه آسیایی بواسطه ذوق وعلاقه نامبرده به فرهنگ و هنر ایران وشیفتگی در مقابل آن درسال یکهزار و سیصد و چهل و  دو هجری شمسی   به شیراز منتقل شد  .  با  درگذشت   پروفسور    در  سال  یکهزار  و سیصد  و  چهل  و هشت    هجری شمسی   دفترموسسه اشیاء هنری اهدایی وی  به این محل انتقال یافت . از آن  زمان تا کنون اشیای اهدایی وی در موزه نارنجستان قوام  نگهداری می شود.  

  نشاني : شيراز -  خیابان لطفعلی خان زند - درب شیخ

تلفن: 2220257- 2224381- 0711  داخلی :    2184 -  2185