اطلاعیه ها
اخبار
۲۵ سال تلاش سازنده و مستمر براي ارتقاي كيفيت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

به همت دانشگاه شيراز و با هدف ارتقا كيفيت آموزشي؛ دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي به مدت ۲ روز برگزار شد. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷
راهيابي دانشجويان دانشگاه شيراز به مرحله نهايي المپياد دانشجويي

بيست وچهارمين المپياد غير متمركز دانشجويي سال ۹۸ منطقه ۷ كشور با مديريت دانشگاه شيراز برگزار شد و ۶۴ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز موفق شدند به مرحله كشوري اين رقابت علمي صعود كنند. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷
تشكيل كارگروه سيلاب در دانشگاه شيراز

با حضور جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شيراز و با همكاري دفتر امور فناوري و طرح هاي كاربردي اين دانشگاه ، كارگروه سيلاب در دانشگاه شيراز تشكيل شد. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷
نشست علمي دانشگاه شيراز و دانشگاه بوخوم آلمان

نشست علمي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز و مركز مطالعات اديان دانشگاه بوخوم آلمان، با موضوع تعاملات و تبادلات فرهنگي و ديني در فلات ايران برگزار شد. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷
نشست هويت ايراني در گستره‌ي ادب فارسي

نشست هويت و ادبيات با موضوع كلي '' هويت ايراني در گستره ي ادب فارسي: نمودها، تضادها و گسست ها '' با حضور اساتيد و دانشجويان ، فعالان فرهنگي دانشگاه و ادب دوستان غير دانشگاهي در سالن شهيد چمران دانشكده ي علوم برگزار شد. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷
برگزاري دو نشست علمي در دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز

به همت انجمن علمي معماري ، سمينار نور پردازي در معماري منظر، در تالار ياسمن دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷
رویدادها
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹