اطلاعیه ها
اخبار
برگزاري كارگاه آموزشي منطقه اي درمان اعتياد به مواد محرك

در راستاي اجراي طرح كشوري پيشگيري از مصرف مواد در محيط هاي دانشگاهي (طرح پيام)، كارشناساني از مراكز مشاوره دانشگاه هاي منطقه هفت كشور جهت '' آشنايي با جديدترين روش هاي درمان اعتياد به مواد محرك '' در دانشگاه شيراز گرد هم آمدند. ادامه...

يکشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۵
ارائه خدمات تخصصي انتخاب رشته در مركز مشاوره دانشگاه شيراز

اهميت روز افزون انتخاب رشته تحصيلي در بين افراد و وجود مراكز غيرتخصصي در سطح شيراز سبب گرديد تا مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز با بهره گيري از تخصص روان شناسان و كارشناسان خبره به ارايه خدمات علمي و مطابق با آخرين يافته هاي موجود كشور در اين حوزه بپردازد. ادامه...

يکشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۵
برگزاري نشست علمي مشترك ايران و ايتاليا در دانشگاه شيراز

نشست علمي مشترك پيترودلاواله برنامه مشترك بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران و ايتاليا ، امروز در دانشگاه شيراز آغاز به كار كرد. ادامه..

يکشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۵
دانش آموختگي نخستين دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي در دانشگاه شيراز

آقاي محمد ميرزايي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ، ورودي بهمن ماه ۹۲، از رساله خود با عنوان'' مناسبات امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي '' دفاع كرد تا اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري در رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز باشد.  ادامه...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۲۱
معرفي ساختمان هاي دانشگاه شيراز در كتاب SOS Brutalism به عنوان يكي از آثار برتر بروتاليسم در جهان

ساختمان هاي پرديس ارم دانشگاه شيراز در كتاب SOS Brutalism از انتشارات Park Books به عنوان يكي از آثار برتر معماري سبك بروتاليسم در جهان معرفي گرديد و بخشي از اين كتاب به توصيف ساختمان ها و چاپ تصاويري از دانشگاه شيراز اختصاص يافت. اين كتاب كه با همكاري موزه معماري آلمان و بنياد Wustenrot به چاپ رسيد در موزه معماري آلمان و وين به نمايش گذاشته شد. ادامه...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴
دانش آموختگي نخستين دانشجوي دكتراي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز در زمينه فرآوري آبزيان

خانم سارا خشنودي نيا دانشجوي دكتري علوم و صنايع غذايي ورودي مهر ماه ۹۳، از رساله خود با عنوان'' تعيين غيرتخريبي شاخصهاي فساد فيله ماهي قزل آلا با استفاده از مدل سازي تصاوير ابرطيفي'' در كمتر از ۴ سال دفاع كرد تا اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري در رشته ي علوم و صنايع غذايي دانشگاه شيراز باشد. ادامه...
 

سه شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۳
رویدادها
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵