Office of Technical Affairs & Applied Projects

حمایت مالی پایان نامه ها

قابل توجه دانشجويان محترم

جهت اطلاع از محورهای حمایت صنایع و سازمان ها از پایان نامه ها می توانید به جداول زیر مراجعه بفرمایید.

شایان ذکر است دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با سازمان های مربوطه تماس و مراحل جذب حمایت های ذکر شده را طی نمایند و دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه صرفاً مسئولیت اطلاع رسانی این موضوع را به دانشجویان برعهده دارد. 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز