بخش علوم و صنایع غذایی

Department of Food Science & Technology

هیات علمی

اسامی و شماره تلفنهای مربوط به  اعضاء هیأت علمی بخش علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

تحصیلات

شماره داخلی

پست الکترونیکی

تصویر

1

جلال جمالیان

استاد

دکتری

 

36138226

 

 

Jamalian@shirazu.ac.ir

 

2

محمود امین لاری

استاد

دکتری

3613822733 Aminlari@shirazu.ac.ir

3

عسگر فرحناکی

استاد

دکتری

 

36138229

 

 

Farahnak@shirazu.ac.ir

 

4

غلامرضا مصباحی

استادیار

مربی

 

36138241

 

 

mesbahi@shirazu.ac.ir

 

5

مرضیه موسوی نسب

استاد

دکتری

 

36138227

36138084

 

mousavi@shirazu.ac.ir

 

6

مهسا مجذوبی

دانشیار

دکتری

 

36138356

 

 

majzoobi@shirazu.ac.ir

 

7

مهرداد نیاکوثری

استاد

دکتری

 

36138246

 

 

niakosar@shirazu.ac.ir

 

8

 محمد هادی اسکندری

دانشیار

دکتری

 

36138194

 

 

eskandar@shirazu.ac.ir

 

9

 محمد تقی گلمکانی

دانشیار

دکتری

36138243  

 

golmakani@shirazu.ac.ir

 

10

 سید محمد هاشم حسینی

استادیار

دکتری

36138226

hhosseini@shirazu.ac.ir

11

 مرجان مجدی نسب

استادیار

دکتری

36138357

majdinasab@shirazu.ac.ir

12

 محمدرضا خالصی

استادیار دکتری 36138229

mkhalesi@shirazu.ac.ir

13

 محبوبه فضائلی

استادیار دکتری 36138356

mfazaeli@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز