بخش علوم و صنایع غذایی

Department of Food Science & Technology

برنامه درسی

کارشناسی

عمده دروس تخصصی دوره کارشناسی که در بخش علوم و صنایع غذایی ارائه می شود عبارتند از:

 شیمی موادغذایی، میکروبیولوژی عمومی و غذایی، اصول نگهداری موادغذایی، تجزیه موادغذایی، اصول مهندسی 1و2، تکنولوژی روغن، کنسروسازی، تکنولوژی غلات، صنایع لبنی 1و2، تکنولوژی قند، اصول طراحی کارخانجات موادغذایی، بسته بندی موادغذایی، صنایع تخمیر، اصول تغذیه، تغذیه درمانی، اصول عمل آوری خشکبار، صنایع گوشت وشیلات، سردخانه و انبار، کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی، تکنولوژی شکلات و تکنولوژی تولید نوشابه های سنتی و صنعتی.

کارشناسی ارشد

عمده دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد که در بخش علوم و صنایع غذایی ارائه می شود عبارتند از:

شیمی مواد غذائی پیشرفته، مهندسی صنایع غذائی پیشرفته، خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی، صنایع فرآورده های کشاورزی پیشرفته، خوردگی در صنایع غذائی، تکنولوژی گوشت پیشرفته، صنایع غلات تکمیلی، میکروبیولوژی صنعتی، روشهای نوین آزمایشگاهی، شیمی کلوئیدها، توکسیکولوژی مواد غذایی، شیمی غلات، شیمی چربیها، تکنولوژی غلات، تکنولوژی شیلات پیشرفته و صنایع شیلات تکمیلی.

دکتری

عمده دروس دکتری که در بخش علوم و صنایع غذایی ارائه می شود عبارتند از:

بیوشیمی مواد غذایی پیشرفته، مهندسی ژنتیک، تولید و کاربرد آنزیمها در صنایع غذایی، بیوتکنولوژِی درصنایع غذایی، فرمولاسیون فرآورده های غذایی، جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی، صنایع بسته بندی مواد غذایی پیشرفته، موضوعات خاص مهندسی صنایع غذایی، اثر فرآیند بر کیفیت غذا، تکنولوژی های پیشرفته در صنایع غذایی.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز