صفحه شخصی دکتر سید مرتضی نجیبی

دپارتمان
آمار
درباره

دکتر سید مرتضی نجیبی  مدرک دکترای خود را در رشته ی آمار از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1394 اخذ نموده اند. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوده و از مهرماه ۱۳۹۶ به عنوان استادیار تمام وقت بخش آمار دانشگاه شیراز مشغول به کار هستند.  ایشان دوره فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه مارکت آمریکا گذرانده‌اند و به مدت ۲ سال نیز پژوهشگر غیر مقیم پژوهشکده آمار (وابسته به مرکز آمار ایران) بوده‌اند. همچنین ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تربیت مدرس و مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه خلیج فارس بوشهر اخذ نموده اند. 

ایشان در حال حاضر رهبر تیم تحلیل علمی داده‌ها (سدا) و پژوهشگر غیر مقیم آمار عصبی در گروه آنالیز تصاویر مغزی (نیاگ) نیز می‌باشند. 

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ی شخصی ایشان مراجعه فرمایید: 

موضوع های تحقیق
 •  روش‌های تحلیل آماری شکل، یادگیری احتمالاتی ماشین و مدل سازی ناپارامتری و کاربرد آنها در تصویربرداری مغزی  و بیوانفورماتیک 

درس ها
 • مقطع کارشناسی 

  • مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی (آمار)
  • روش‌های آماری (آمار)
  • جبر خطی  (آمار)
  • احتمال ۲ (ریاضی)
  • آمار و احتمالات (مهندسی کامپیوتر)
  • آمار و احتمالات (مهندسی کشاورزی)
  • آمار و احتمال ۲ (جغرافیا)
 • مقطع ارشد

  • تحلیل آماری (مدیریت بازرگانی)
 • مقطع دکتری

  • شبیه‌سازی و مدل‌سازی ریاضی پیشرفته  (مهندسی مکانیک)
انتشارات
 • Najibi S. M., M. Maadooliat, L. Zhou, Huang J. Z. and Gao X. (2017). Protein Structure Classification and Loop Modeling Using Multiple Ramachandran Distributions, Computational and Structural Biotechnology Journal, 15, 243-254 DOI: 10.1016/j.csbj.2017.01.011

  M. Maadooliat, L. Zhou, Najibi S. M., Huang J. Z. and Gao X. (201۶). Collective Estimation of Multiple Bivariate Density Functions with Application to Angular-Sampling-Based Protein Structure Prediction, Journal of American Statistical Association (JASA), 111 (513), 43-56, DOI: 10.1080/01621459.2015.1099535.

  Najibi S. M., Faghihi M. R., Golalizadeh M., Arab S. (2015). Bayesian Alignment of Proteins Using Delaunay Tetrahedralization. Journal of Applied Statistics, 42 (5),1064-1079, DOI: 10.1080/02664763.2014.995605.

  Hamedani, G.G., Ahsanullah, M., Najibi, S.M. (2015), Characterizations of Levy Distribution via Sub-Independence of the random variables and Truncated Moments, Pakistan Journal of Statistics, 31 (4), 417-425.

  Najibi, S. M., Golalizadeh, M., Faghihi M.R. (2015). Bayesian Modeling of Protein Alignment, Journal of Iranian Statistical Society, 9(2), 253- 267, in Persian.

  Najibi S. M., Javadi M., Noorini N., Mousakazemi, N. and Hemmati M. (2012). Using Telephone in Surveys, Iranian Journal of Official Statistics Studies, 23 (2), 159–178, in Persian.

  Najibi S. M., Golalizadeh M. (2011). Statistical Analysis of directed wind angles. Neda Journal of Iranian Statistics Society, 8 (2), 40–49, in Persian.

  Tazikeh N., Najibi S. M. (2010). Functions Family of apply in Splus: Simplicity and Speeding up the execution. Neda Journal of Iranian Statistics Society, 8 (1), 44–50, in Persian.