سیدمحمدحسین ذاکری's personal homepage

دپارتمان
معماری
درباره

فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی معماری در سال 1383 از دانشگاه شیراز

فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد معماری در سال 1385 از دانشگاه تهران

فارغ التحصیل ممتاز دوره PhD معماری در سال 1390 از دانشگاه تهران

تدریس در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از سال 1386 الی 1390

کسب جوایز متعدد در مسابقات معماری و شهرسازی

موضوع های تحقیق
 • طراحی پژوهی(Design Research)، برنامه دهی (Programming) و فرایند طراحی

  مطالعات علوم رفتاری و روانشناسی محیطی

  مطالعات معماری ایرانی-اسلامی

  طراحی فضاهای آموزشی، درمانی، اقامتی و فرهنگی

درس ها
 • مقدمات طراحی معماری1

  مقدمات طراحی معماری2

  طرح معماری1

  طرح معماری3

  طرح معماری4

  فرایند و روشهای طراحی

  آشنایی با معماری اسلامی

  کاربرد کامپیوتر در معماری

انتشارات
 •  
   
      ۱- سعيديان ن، معمارضياي ك، ذاكري س، حبيبي ا (1394) تبيين ميزان تطابق الگوي منظر باغ ايراني و باغ هاي چهارگانه درماني پژوهشهاي منظر شهر 4:-
      ۲- ذاكري س، زماني ز، رستمي نسب دولت آباد ف (1394) مسائل طراحيِ مجتمع هاي تجاري بر اساس الگوي نيازهاي انساني گزارش (نظام مهندسي) 84:44-53
      ۳- ذاكري س، صفرپور ف (1393) طراحيِ فضاي انتظار مراکز درماني: تاثير محيط و نحوه تعريف فضا بر ادراک کاربران صفه 67:33-44
      ۴- ذاكري س (1392) طراحي فضاهاي آموزشي: بهره گيري از نظرات کاربران در تبيين پاره اي از مسائل شکلي در طراحي مدارس گزارش 77:134-141
      ۵- ذاكري س (1391) استخراج دانش کاربردي از پيشينه ها و تاثير آن بر خلاقيت در طراحي معماري هنرهاي زيبا 47:39-50
      ۶- ذاكري س (1388) بازنگريِ پديده تقليد در معماري معاصر ايران و جهان گزارش 60:80-97
      ۷- ذاكري س (1387) نقش و جايگاه معماران در کنترل پي آمدهاي جهاني سازي بر معماري گزارش 57:110-122
      ۸- ذاكري س (1387) جستجوي مفاهيم اخلاق زيست محيطي در آموزه هاي اسلامي اخلاق در علوم و فناوري 10:23-30
      ۹- ذاكري س (1385) معماري ايران در انتظار تاثيرپذيري آگاهانه از معماري پيشرو زمانه معماري و شهرسازي 84:116-117
      ۱۰- ذاكري س، معماريان غ (1384) مسجد جامع کبير ني ريز هنرهاي زيبا 24:63-72
      ۱۱- ذاكري س (1383) تاثيرگذاري معماري ايراني بر آنتونيو گائودي معماري و شهرسازي 83:69-70

   

      ۱-ذاكري س "بررسي نقش فضاي باز مجموعه هاي مسکوني در افزايش تعاملات اجتماعي(مطالعه موردي دو مجموعه مسکوني در شيراز) " سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري(1394)
      ۲-ذاكري س "تاثيرات کيفيت محيطيِ خوابگاه هاي دخترانه بر سلامت روان کاربران:(مطالعه مورديِ خوابگاه هاي دخترانه دانشگاه شيراز) " کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي (1394)
      ۳-ذاكري س "بررسي نيازها و شاخص هاي رضايتمندي فضايي در طراحي خوابگاه هاي دانشجويي(مطالعه مورديِ چهار خوابگاه پسرانه در شيراز) " کنفرانس سالانه تحقيقات در مهندسي عمران معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدار (1394)
      ۴-سعيديان ن، معمارضياي ك، حبيبي ا، ذاكري س "تبيين نقش شفابخشي منظرطبيعي در محيط مصنوع با توجه الگوهاي طراحي بيوفيليک " سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري(1394)
      ۵-ذاكري س "مولفه هاي طراحي خانه سالمندان جهت ارتقا کيفيت زندگي کاربران " کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زيرساخت هاي شهري (1394)
      ۶-ذاكري س، مينابيان ف "بررسي مولفه هاي فيزيکي و رواني در طراحي کتابخانه ها (مطالعه موردي: کتابخانه ميرزاي شيرازي) " AUC2015 (1394)
      ۷-ذاكري س، حق شناس م "بوم شناسي و انديشه‏ هاي زيست ‏محيطي اسلامي در قياس با نگرشهاي معاصر " نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1394)
      ۸-ذاكري س "مروري بر معضل "تقليد ناآگاهانه" در معماري معاصرِ ايران " کنفرانس مهندسي معماري، عمران و توسعه کالبدي (1394)
      ۹-ذاكري س، اسدي يوسف اباد ر، جمشيدي ر، حسيني ع "بازشناسي مسائل طراحي مرتبط با مسجد از ديد کاربران؛ مطالعه موردي: مسجد دانشگاه شيراز و مسجد امام حسين(ع) " همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي (1394)
      ۱۰-ذاكري س "مسئله کاويِ مرتبط با طراحي داخلي فضاهاي درماني از ديد کاربران " چهارمين همايش معماري داخلي و دکوراسيون (1393)
      ۱۱-ذاكري س، حسيني ع "شناسايي مسائل مربوط به طراحي داخلي کانون هاي پرورش فکري از ديد کاربران اين فضاها " چهارمين همايش معماري داخلي و دکوراسيون (1393)
      ۱۲-ذاكري س، شهبازي س "بازشناسي مولفه هاي پايداري اجتماعي شهر تاريخي کاشان در دوره ي اسلامي " کنگره بين المللي پايداري در معماري و شهرسازي (1393)
      ۱۳-ذاكري س "جايگاه اقتباس و تقليد از طبيعت در پيشبرد خلاقيت هاي سازه اي " دومين کنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري (1393)
      ۱۴-ناظم السادات ارسنجا س، ذاكري س "پايداري اجتماعي در محله مسکوني: مطالعه موردي محله قصردشت شيراز " اولين کنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي (1393)
      ۱۵-ذاكري س "جستجوي مفاهيم پايداري و اخلاق زيست ‏محيطي معاصر در آموزه‏ هاي اسلامي " اولين همايش معماري و شهرسازي اسلامي و ترسيم سيماي شهري پايدار با گذر از معماري ايراني اسلامي (1392)
      ۱۶-ذاكري س "تاثير چيدمان و طراحي داخليِ محيط هاي درماني بر "کيفيت فضاييِ ادراکي" توسط کاربران " سومين همايش معماري داخلي و دکوراسيون (1392)
      ۱۷-ذاكري س "نقش معماران در کنترل عواقب جهاني سازي بر معماري ايراني اسلامي " دومين همايش معماري و شهرسازي اسلامي (1392)
     

  ۱۸-ذاكري س "جايگاه تاثيرپذيري از آثار سايرِ معماران در تقويت خلاقيتِ دانشجويان معماري " آموزش معماري (1387)

      19-Zakeri S "Sacred numbers in Islamic Architecture of Iran " ARCHHIST '14 (2014)
      20-Zakeri S "Design Precedents' Analysis as a method to improve the creativity of Architecture students " ARCHDESIGN '14 (2014)
      21-Zakeri S "Precedents and Architecture students creativity " DRS2012-Bangkok (2012)
      22-Zakeri S "Inspiring from the works of other architects in reinforcing students creativity " Design & Complexity (DRS2010)-Montreal (2010)
      23-Zakeri S "Improving architecture students' creativity: the role of other architects' work " Subjectivity, Creativity and the institution- Perth,Australia (2009)
      24-Zakeri S "Design Precedents and creativity in Architecture " Architectural Education Forum IV-Kayseri,Turkey (2009)
      25-Zakeri S "Using the Notion of Sacred Numbers in Islamic Architecture of Iran " Islamic Architecture and Design (IFIAD2008)-Sharjah (2008)
      26-Zakeri S " Globalization and Blind Imitations in contemporary architecture " Regional Architecture and Identity in the age of Globalization(CSAAR2007)-Tunis (2007)