دکتر بهرام اخوان کاظمی

دپارتمان
علوم سیاسی
درباره

درباره من ...بهرام اخوان کاظمی متولد شهر کرمانشاه است وی در سال 1361 دیپلم رشته علوم تجربی گرفت و حدود سی وسه ماه دردفاع از مام وطن و میهن اسلامی درخدمت جنگ و جبهه و پشتیبانی آن بود .ایشان در سال 1364 وارد دانشگاه امام صادق (ع) شد و در سال 1370در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از این دانشگاه عالی، دانش آموخته گردید .وی در دانشگاه مزبور و در تحصیل دروس حوزوی از اساتیدی مانند حضرات آیات مرحوم مهدوی کنی، گرامی ، خزعلی، باقری کنی، مجتهد شبستری، مصطفوی،و حجج اسلام اساتید مرحوم دوانی،مروی ،فاکر،گلپایگانی و علامه مرحوم شهیدی و در کسب علوم سیاسی از برجسته ترین اساتید کشور همانند مرحوم آیت الله عمید زنجانی و آقایان دکتر : شیخ الاسلامی ،باوند ، هوشنگ مهدوی ،بشیریه ، افتخاری ،نقیب زاده، حلبی ،فرهنگ رجایی بهره ها برد.ایشان در همان سال در اولین آزمون دوره دکتری بعد از انقلاب دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه های سیاسی ) با رتبه دوم سهمیه آزاد پذیرفته شد و در سال 1371 این دوره را آغاز نمود و در سال 1377 به عنوان اولین دانش آموخته رشته علوم سیاسی در پس از انقلاب اسلامی از دانشگاه تهران، با معدل عالی موفق به اخذ مدرک دکترا با رتبه اول گردید ضمن آنکه در سال1374 به عنوان دانشجوی دکترای نمونه دانشگاه تهران نائل گشت و در سال 1375 حایز رتبه دانشجوی دکترای نمونه کشور گردید و مناصب مدیرتی متعدد علمی و پژوهشی را در این دوره بر عهده داشت .همچنین بعد از دکترا در پژوهشکده مطالعات راهبردی ودانشگاه اما م صادق(ع) به عضویت هیات علمی در آمد و به ترتیب مسئولیت هایی مانند مدیر گروه علوم سیاسی و مدیر و مؤ سس مرکز نشر دانشگاه امام صادق (ع) را بر عهده گرفت .او در انتهای سال 1379 به دعوت دانشگاه شیراز برای تاسیس رشته علوم سیاسی به دانشکده حقوق این دانشگاه رفت و بعد از دو سال رشته علوم سیاسی را به کمک ریاست وقت دانشکده ،تاسیس نمود. در این مدت ایشان حدود 17تالیف شخصی ، 13 تالیف جمعی، و قریب دویست و پنجاه مقاله علمی نوشته و در قریب 90 همایش ملی و بین المللی شرکت نموده و حدود سی و چند افتخار علمی کشوری و حتی بین المللی بدست آورده است و هم اکنون نیز با مرتبه استاد تمامی (پایه 29) در دانشگاه شیراز مشغول تدریس به عنوان عضو هیات علمی رسمی استاز مهمترین افتخارات علمی نامبرده، انتخاب به عنوان تنها پژوهشگر برگزیده بخش بزرگسال چهارمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در گروه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) در سال 1389 و حایز رتبه تنها برگزیده کتاب در حوزه رشته روابط بین الملل در جشنواره ملی کتاب سال دانشگاهی در سال 1393وانتخاب کتاب " نقد و ارزيابي نظريه كاريزمايي در تبيين رهبري  امام خميني(ره) "در نخستين جشنواره علمي پژوهشي علامه طباطبايي (ره)  ویژه علوم انسانی اسلامی،به عنوان برترين و تنها اثر برگزيده كشور در حوزه مطالعات انقلاب اسلامي در دهه اخير(1393-1383)اصلي ترين زمينه تخصصي ايشان، حوزه مطالعات سياسي اسلام و ايران مي باشد

موضوع های تحقیق
درس ها
 •  

   
  كـارشناسي
  مباني علم سياست
  حقوق سازمانهاي بين المللي
   ديبلماسي و رفتار سياسي در اسلام
  مباني انديشه هاي سياسي دراسلام
  انديشه هاي سياسي دراسلام وايران
   اسلام وايران

  مباني جامعه شناسي عمومي

   تاریخ جامعه شناسی (1 و 2)

  روش تحقيق درعلوم سياسي ۲
  مباني انديشه هاي سياسي دراسلام ـمستندبه متون اسلامي
  نظام سياسي ودولت دراسلام
  انديشه هاي سياسي دراسلام وايران
  جنبش هاي اسلامي معاصر
  تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب از قبل ازافلاطون تاقرن ۲۰ (۱)
  تاريخ انديشه هاي سياسي درغرب از قبل ازافلاطون تاقرن ۲۰ (۲)
  انديشه هاي سياسي درقرن ۲۰
  شناخت ماهيت امپرياليسم و عملكرد ان

  تاريخ تحول دولت دراسلام

   جامعه شناسی روستایی

   روانشناسی اجتماعی

   روش تحقیق  1 (رشته حقوق)

   روش تحقیق2 (رشته حقوق)

   

   

   

  كـارشناسي ارشد ناپيوسته
  نظريه هاي جديد در علم سياست
  فقه سياسي
  سمينار افكار سياسي غرب از نيمه دوم قرن ۱۹
  افكار سياسي در ايران و جهان اسلام
  روش پژوهش در مطالعات منطقه اي
  روش پژوهش در روابط بين الملل
  تاريخ سياسي وروابط بين الملل درخاورميانه وشمال آفريقا
   حقوق سازمانهاي بين المللي
  اصول علم سياست
   تاريخ سياسي و روابط بين الملل در خاورميانه و شمال آفريقا
  روش پژوهش در روابط بين الملل
    نظريه هاي روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي

  حقوق عمومي دراسلام

    حقوق عمومی در غرب

   نظامهای انتخاباتی

    آزادیهای عمومی

   جنبشهای سیاسی

   

   

  دکتری

   سمینار مسایل سیاسی روز

    انديشه سياسي انديشمندان کشورهاي اسلامي

    اندیشه سیاسی در غرب

      روش شناسی در علم سیاست

    ابزارهاي نوين تجزيه وتحليل سياسي

   تاریخ انديشه سياسي در ايران

   

   

   

انتشارات
 •  

   

  سوابق اشتغال :

  ۱ - مشاور پژوهشي استانداران تهران ( مرحوم سيد جليل سيد زاده ،ومهندس آيت اللهي )و مدير مركز مطالعات استانداري تهران 1373-1377

  ۲ـ مدير گروه سياسي و عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي و عضو هئيت علمي 1377-1378 -

  ۳ـ مدير مركز نشر دانشگاهي دانشگاه امام صادق (ع)و عضو هئيت علمي1378-1379 -

  ۴ـ مدير گروه انديشه هاي سياسي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي 1371-1373 -

  ۵ـ عضو شوراي پژوهشي و مدير گروه نشر اداره كل پژوهش معاونت سياسي صدا وسيما -

  ۶ـ عضو شوراي پژوهشي گروه سياسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه إسلامي 1378-1379 -

  ۷ـ عضو هيات تحريرية مجله كتاب نقد وفصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) و فصلنامه مطالعات راهبردي 1378-1379 و فصلنامه حکومت اسلامي از ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۷و فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي از سال ۱۳۸۴ تا 1386 و فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از اسفند ۱۳۸۸ تا 1393، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی از 1391تاکنون،دو فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ، پزوهشنامه علوی از ۱۳۸۹ تاکنون، عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دانشگاه تهران از سال 1393 تاکنون. و عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم از سال 1392 و فصلنامه دانش انقلاب اسلامی از سال 1393

  ۸ـ عضو هيات علمي مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه شيراز .

  ۹ـاستاديارحق التدريس در رشته علوم سياسي دانشگاه آزاد ،دانشكده حقوق وعلوم سياسي واحد مركز (تهران) - استاديارحق التدريس در رشته علوم سياسي و حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه آزاد و دانشكده حقوق وعلوم سياسي واحد شيراز .

  ۱۰- استادیاردانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شيراز ازسال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ و دانشیار این دانشکده از سال 1387 و استاد تمام از سال 1391.

  ۱۱-معاون دانشجويي وفرهنگي دانشكده حقوق دانشگاه شيراز از1379 تا آبان ۸۳ واز بهمن ۱۳۸۵ تامهر1386..

  ۱۲-عضو واز اعضاي موسس انجمن علمي مطالعات انقلاب اسلامي .

  ۱۳-عضو انجمن بين المللي ايران شناسي از سال ۱۳۸۴ تا کنون-همکاري فعال علمي باشوراي بررسي متون درسي وزارت آموزش عالی.

  14- عضو انجمن علمي علوم سياسي ايران

  ۱۵- عضو شوراي برنامه ريزي مركز توسعه اخلاق علمي و حرفه اي دانشگاه شيراز.

  ۱۶- عضو كميته علوم سياسي و روابط بين الملل دفتر گسترش و برنامه ريزي وزارت آموزش عالي با حكم معاونت محترم آموزشي وزارتخانه

  ۱۷- عضو  كرسي علوم سياسي و روابط بین الملل كشور (وابسته به دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي) از سال 1389 تا 1392.

  18-عضو  گروه علوم اجتماعی هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از سال 1392 تاکنون

  19- عضو مؤسس  قطب علمی مطالعات جهان اسلام.

  20- عضو شورای بررسی  و تغییر سرفصل های درسی رشته علوم سیاسی.

  21- عضو پیوسته اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  22- عضو انجمن علمی علو م انسانی کشور.

  23- عضو کارگرئه علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور از سال 1392 تاکنون.

   

  تاليف کتاب :

   1- مروري برروابط ايران وعربستان در دو دهة اخير، تهران،سازمان تبليغات اسلامي،ُ ۱۳۷2 ،184ص.

  ۲ - ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ر)(ثبات یا تحول نظری)، تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،پاییز ۱۳۹۰ .

  ۳- عدالت در نظام سياسي اسلام ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸1 ،192ص.

  ۴ - عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام ، قم،ُ بوستان کتاب ،چاپ اول، 1382 و چاپ دوم مهر 1386، 392 ص.

  ۵-درآمدي بر كارآمدي در نظام سياسي اسلام ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،۱۳۸۳ وچاپ دوم ۱۳۸5 چاپ سوم 1386، 258 ص.

  ۶- امنيت در نظام سياسي اسلام ، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸5، چاپ دوم 1386، 287ص.

  7-نقدي بر نظريه کاريزمايي در تبيين رهبري امام خميني ،تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸5 ،308 ص.

  ۸ -حکومت جهاني امام عصر و نظريه جهاني شدن در عصر ما ، تهران، دبيرخانه پنجمين اجلاس بررسي ابعاد وجودي حضرت مهدي (ع)، بهار 1385، شمارگان " پنج هزار نسخه .

  9-Universal government of Imam Mahdi and globalization ,Translator :Hassan hashemi , Published by the permanent Secretariat of the conference Imam Mahdi ,1e Edition.2006

  ۱۰- نگرش هايي نو به آموزه مهدويت ، قم ، موسسه آينده روشن ( پژوهشكده تخصصی مهدويت‌) ، ۱۳۸۷ ،224 ص.

  11-علل ناكارآمدي احزاب سياسي در ايران ،تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، بهار ۱۳۸۸، ۳۶۴ ص.

  12-نقد وارزیابی گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، شهریور ۱۳۸۹

  13-نظارت در نظام اسلامی، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، 1391

  14- دیپلماسی و رفتار بین المللی در اسلام ، تهران ، انتشارات سازمان سمت ،1392.

  15- قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني(ره) ،معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامي ايران ،تهران ،1377.

  16- اخوان كاظمي ب "تقدم بُعد توحيدي و اعتقادي الگوي عدالت و پيشرفت " چاپ اول (1393) مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تهران

  17- روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام ، تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق ، بهار 1386 (تاليف جمعي )

  18- درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام،تهران ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، پاییز ۱۳۸۸.(تاليف جمعي )

  ۱9-بهرام إخوان كاظمي وهادي خسروشاهي وآخرون،موسوعة الفكر السياسي عند الإمام الخميني: الديمقراطية الإسلامية ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ، الطبعة الاولى الأولى،201۰م،256 صفحة

  20- کاظم قاضی زاده و بهرام إخوان كاظمي و آخرون،موسوعة الفكر السياسي عند الإمام الخميني: حاكمية الفقه بين السلطة والولايه، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ، الطبعة الاولى الأولى،20۱۰م،۳۶۰ صفحة

  21- بهرام اخوان کاظمی و الاخرون ،  الدیمقراطیه الدینیه ،(برعایه محمد باقر خرمشاد) ،تعریب شاکر کسرایی و عبدالمهدی بازرگان ،تهران ، مؤسسه الهدی الثقافیه والفنیه للنشر الدولی ،الطبعه الولی ،1433 ه.ق،2012 م.

  22-Bahram Akhavan kazemi & other: Religious Democracy :a collection of nine articles about religious democracy in Islam presented to the “international forum of religious democracy” Tehran, December 302001‏‫/written by Mohammad Bagher Khorramshad...[et al].‏‫; translated by Ali Nasiri

  ۲۳-حکومت علوی،هدف ها و مسئولیت ها،تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان ،۱۳۸۱(تالیف مشترک)

  24- حکومت علوی،کارگزاران،تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان ،۱۳۸۱(تالیف مشترک)

  25- بیداری اسلامی ،ملاحظات ایرانی و غربی، تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،1391

  26-رسانه ها و ثبات سياسي " چاپ اول (1381) پژوهشکده مطالعات راهبردي تهران(تالیف مشترک)

  28- "گفتگوهاي صورتي " تهران موسسه دارالحديث چاپ اول 1387،(تالیف مشترک)

  29-بررسي و نقد مباني سكولاريسم ، تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تابستان 1386 (تاليف جمعي )

  30--سیاست نبوی : مبانی ، اصول وراهبردها،تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان1386 (تاليف جمعي ).

  31-منظومه فکری امام خمینی(ره)، بهرام اخوان کاظمی،عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1395

  32-نظام بین الملل موجود  و نظام بین الملل مطلوب، بهرام اخوان کاظمی و جمعی ازنویسندگان ،(به اهتمام دکتر ارسلان قربانی)، تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1394.

  تاليف مقاله :

  ( فصلنامه هاي علمي و پژوهشي ، ترويجي و .... )

   

  ۱ـ بررسي جامعه شناسي و استراتژيهاي جمعيتي اسرائيل، مجله سياست خارجي،شماره 2، تابستان 1370، ص349-363.

  ۲- فلسفه اجتماعي ابن خلدون از ديدگاه گاستون بوتول،فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)،سال اول، پاييز71.

  ۳ـ عدالت و خودكامگي در فلسفه سياسي فارابي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)،شماره9،بهار1378.

  ۴ـ دكترين وسياستهاي دفاعي امنيتي فرانسه بعد از جنگ جهاني دوم،مجله سياست دفاعي،سال اول،شماره 3 و 4، تابستان و پاييز 1372،ص61-95.

  ۵ـ نقدهايي بر دموكراسي از ديدگاه انديشمندان غرب، فصلنامه دانشگاه اسلامي، شماره ششم،پاييز1377.

  ۶ـ زمينه ها و راهبردهاي شكوفايي و اعتلاي تمدن و فرهنگ در جمهوري اسلامي، مجموعه مقالات سمينار دانشگاه، جامعه فرهنگ اسلامي، جلد 1، آذرماه 1378، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ص 38-12.

  ۷ـ نظريات عدالت در انديشه سياسي ابن خلدون، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 48، تابستان 1379.

  ۸ـ واگرائيها وهمگرائيها در روابط ايران و عربستان،فصلنامه مطالعات خاورميانه،شماره 22،تابستان 1379 .

  ۹ـ العلاقات السعوديه-الايرانيه،مجله شوون الاوسط، لبنان، مركز البحوث و الدراسات الاستراتيجيه،رقم 102، ربيع 2001.

  ۱۰ـ اصلاحات، رفورم و رفورماسيون، كتاب نقد، شماره 16، پاييز 1379، ص 175-152.

  ۱۱ـ عدالت در انديشه سياسي غرب، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 154-153، خرداد و تير 1379، ص68-76.

  ۱۲ ـ عدالتخواهي و خودكامگي در انديشه سياسي ايران باستان، اطلاعات سياسي- اقتصادي، مرداد و شهريور 1378، شماره 144-143.

  ۱۳ـ احزاب ثبات سياسي و امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره چهارم، تابستان 1378، ص 125-99.

  ۱۴ـ كلياتي در باب اجتهاد و شيوه هاي آن، فصلنامه انقلاب اسلامي، سال اول، پيش شماره سوم، پاييز 13780.

  ۱۵ ـ عدالت وخودكامگي ستيزي درانديشه سياسي علي (ع)،حكومت اسلامي،سال چهارم،شماره 18، زمستان 1379، ص399-418.

  ۱۶ـ آرمانهاي حكومت از ديدگاه امام علي(ع)، حكومت اسلامي، سال سوم، شماره 17، پاييز 1379

  ۱۷ـ نظريه عدالت در فلسفه سياسي ابوعلي سينا، نامه فلسفه، شماره 9، بهار 1379، ص 135-121.

  ۱۸ـ مردم در انديشه امام(ره) و نقش آنها در تحقق ولايت فقيه، امام خميني و حكومت اسلامي (فلسفه سياسي"2")، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) زمستان 1378، ص 311-285 .

  ۱۹ـ حوزه و روحانيت در سيره نظري و عملي امام (ره)، امام خميني و حكومت اسلامي (روحانيت: اجتهاد و دولت)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، زمستان 1378، ص 51-9.

  ۲۰ـ صدا و سيما، ثبات سياسي، وحدت و امنيت ملي، مجمو عه مقالات همايش رسانه ها و ثبات سياسي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، ص129-161.

  ۲۱ـ تئوريهاي عدالت در فلسفه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي، فصلنامه علوم سياسي، شماره هشتم، بهار 1379،ص250-278.

  ۲۲ـ دموكراسي و آزادي ازديدگاه امام خميني(ره)، فصلنامه دانشگاه اسلامي،شماره نهم و دهم،تابستان و پاييز 1378

  ۲۳ـ نظريه احتياطي امام خميني در باره نقش مردم در حكومت اسلامي ، انديشه حكومت(نشريه كنگره امام خميني و حكومت اسلامي)شماره ششم،هفتم بهمن 1378.

  ۲۴ ـ عدالت وخود كامگي در انديشه سياسي خواجه نظام الملك ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 54،زمستان 1380؛ ص 5-29.

  ۲۵ـ امام خميني (ره)و دموكراسي ،كتاب نقد، شماره 20و21، 1380، ص2-32.

  ۲۶ـ امام علي (ع) ، عدالت و خشونت ،كتاب نقد،شماره 14 و15 ، بهار وتا بستان 1379 .

  ۲۷ ـ گزارش كتاب نقش فمنيسم افراطي در افول امريكا ، كتاب نقد ، شماره 17،زمستان 1379.

  ۲۸ـ بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در انديشه امام علي(ع) و افلاطون،كنگره بين المللي امام علي(ع) ، عدالت، وحدت و امنيت ( مجموعه مقا لات) جلد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعا ت فرهنگي، 1380.

  ۲۹ـ مقام نظريه پردازي ونظريه عدالت در منظومه فكري شريعتي ، مجموعه مقالات همايش باز شناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي ،( 20و 21 مهر 1379) مشهد : دانشگاه فردوسي ، 1380، ص13-41

  ۳۰ـ تحزب، ثبات سياسي و امنيت ،مجموعه مقالات همايش امنيت عمومي ووحدت ملي،(24و25 بهمن 1379)،تهران ، وزارت كشور ،معاونت امنيتي وانتظامي، زمستان 1380 ،ص441-482.

  ۳۱ـ مقدمه اي بر جايگاه عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، شماره 10،تابستان 1378.

  ۳۲ـ عناصر اصلي انحراف سياسي در نيمه اول قرن اول هجري، مجله حكومت اسلامي،شماره 25،پاييز 1381.

  ۳۳ـ راهبردهاي اعتلاي تمدن و فرهنگ اسلامي و تضمين امنيت فرهنگي؛فصلنامه مطالعات راهبردي؛سال سوم؛بهار1378.

  ۳۴ـ كارآمدي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛فصلنامه راهبرد؛ نشريه مركز تحقيقات استراتژيك ؛پاييز1382 ؛ شماره29.

  ۳۵ـ عدالت وآزادي ؛ حكومت اسلامي ؛پاييز1378 ؛ شماره13 ؛ص95-106.

  ۳۶ـ قدمت وتداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه در سيره امام (ره) ؛کتاب نقد ؛زمستان 1378 ؛ شماره13.

  ۳۷ـ راهکار هايي براي اسلامي شدن دانشگاه ها (با تاکيد برتقويت علوم انساني و جنبش توليد علم) ؛ فصلنامه دانشگاه اسلامي ؛ شماره هجدهم ونوزدهم، تابستان وپاييز1382، ص45-21.

  ۳۹ـ نقد كتاب جامعه شناسي خود كامگي (علي رضا قلي) ، فصلنامه مطالعات راهبردي ، شماره سوم، بهار 1378.

  ۴۰ـ نقد كتاب مباني وكليات علوم سياسي ،چهار مجلد ،( سيد جلال الدين مدني)، نامه علوم انساني، نشريه پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ،(شماره 8و9،بهار 83،ص 33-19).

  ۴۱ـ جنبش اجتماعي مزدك وانديشه سياسي شاهي ، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره 65،پاييز 83،ص 19-1.

  ۴۲ـ نگاهي به پديده مهاجرت متخصصان و نخبگان علمي، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي،شماره 208-27،آذر و دي 1383.

  ۴۴ـ مقاصد و مبانی نظری قیام امام حسین(ع) ، فصلنامه دانشگاه اسلامي ؛ شماره شانزدهم ، زمستان 1381، ص13-41.

  ۴۵ـ رویکردی به مردم سالاری دینی از زاویه نقد دموکراسی لیبرال ،فصلنامه دانشگاه اسلامي ؛ شماره بیستم، زمستان1382، ص137-169.

  ۴۶ـ آزادي در حکومت اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري ، حکومت اسلامي ، شماره 31 بهار 1383.

  ۴۷ـ نظارت بيروني در نظامهاي سياسي،فصلنامه حکومت اسلامي، شماره33، پاييز 1383.

  ۴۸ـ عدالت مهدوي و امنيت،فصلنامه انتظار، شماره 13،پاييز 83،ص 157- 131.

  ۴۹ـ پاسخگويي و كارآمدي ، حكومت اسلامي ، شماره 34 زمستان 1383 ، ص 60 –84 .

  ۵۰ـ نقش سازمان هاي منطقه اي در پايداري امنيت كشورها ي عضو ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، بهمن و اسفند 1383 ، شماره 209 –210 .

  ۵۱ـ فلسفه ابن خلدون الا جتماعيه في رويه غاستول بوتول ، نشريه الا فاق الحضاره الا سلا ميه ،العدد 8 ،1422 .

  ۵۲ـ الحوزه العلميه و علماء الدين في فكر الا مام و سيرته ، نشريه الحياه الطيبه، (لبنان)العدد 4، 1420، ص 201- 227 .

  ۵۳ـ چالش و چاره ،جمهوري اسلا مي و چالش كارأمدي ، قسمت اول، مجله معارف ، زمستان 1383 .

  ۵۴ـ نگرشي به عدالت اجتماعي از برخي منظر هاي اسلامي و غربي، حکومت اسلامي، شماره ۳۶، بهار 1384.

  ۵۵ـ نقد کتاب مراتب ظهور فلسفه سياست در تمدن اسلامي، نامه علوم انساني، نشريه پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ، شماره16، تابستان و پائیز 1386،ص35-45.

  ۵۶ـبررسي نظريه عدالت جان راولز ،فصلنامه کتاب نقد - شماره۳۷، زمستان ۱۳۸۴ ، ص 151-181.

  ۵۷ـ نگرشي به سند چشم انداز بيست ساله ومولفه هاي سياسي آن، فصلنامه حکومت اسلامي، شماره ۳۸،زمستان ۱۳۸۴ ، ص80-108.

  ۵۸ـ آموزه مهدويت وحقوق محيط زيست ، فصلنامه انتظار ،شماره ۱۷ ، زمستان ۱۳۸۴ ،

  59- نقد کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام و ايران، فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۴۲، زمستان ۱۳۸۵ .

  ۶۰- مقاله نقد و ارزيابى نگرش سكولاريستى به حكومت نبوى ، فصلنامه حكومت اسلامي : شماره ۴۲ ؛ زمستان ۱۳۸۵

  ۶۱- مفهوم امنيت و جايگاه آن در قران ، مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره ۷۵ ؛ بهار ۱۳۸۶.

  ۶۲-دکترين ها و سياستهای دفاعی و امنيتی در صحيفه سجاديه ، مجله حکومت اسلامی ؛ شماره ۴۴، تابستان ۱۳۸۶.

  ۶۳ - هرمنوتيک در پژوهش های انديشه سياسی اسلام مندرج در كتاب: روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام ، دانشگاه امام صادق ، بهار 1386.

  ۶۴- پیوند ادب وسیاست ، عدالت وقیام در اندیشه سعدی ، اطلاعات سیاسی واقتصادی ، شماره 203 -204 ،مرداد وشهریور 1383 .

  ۶۵- روحانيت، امام(ره) و انقلاب اسلامي ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی زمانه، شماره خرداد ۱۳۸۶،ص۲۴-۳۴

  ۶۶-مقايسه دو آموزه جهانی سازی غربی و جهانی سازی مهدوی ، فصلنامه انتظار ، شماره ۱۶ ،تابستان ۱۳۸۴.

  ۶۷-نظرخواهی پيرامون دکترين مهدويت ، فصلنامه انتظار ، شماره ۱۶ ،تابستان ۱۳۸۴.

   

  ۶۸-شخصيت و شيوه رهبری امام خمينی و کرامت انسانی ، مجله همايش بين المللي امام خمينی و قلمرو دين ، شماره ۱ ،خرداد ۱۳۸۶،

  - شخصيت و شيوه رهبری امام خمينی و کرامت انسانی، فصلنامه حضور،شماره62، پاییز 1386، 137-163.

  ۶۹- كارآمدي در آموزه هاي نهج البلاغه، فصلنامه علمي _پژوهشي مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره 76 ، تابستان 1386.

  7۰-كرامت انساني در دولت مهدوي،مجموعه آثار سومين همايش بين المللي دكترين مهدويت ،موسسه آينده روشن ( پژوهشكده مهدويت ) شهريور 1386.

  ۷۱- اصول سياست خارجي پيامبر ، مندرج در سیاست نبوی : مبانی ، اصول وراهبردها،تهران ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان1386 (تاليف جمعي ).

  ۷۲- عوامل پيدايي وپايايي سكولاريسم در جهان مسيحي ، دو فصلنامه علمي پ‍‍ژوهشي دانش سياسي ، سال دوم ،شماره چهارم، پاييز و زمستان 1385،ص37-69.

  ۷۳- « علل ناكارامدي تحزب در ايران» ،ماهنامه زمانه، سال ششم ، شماره 66 ،اسفند1386،ص18-23.

  ۷۴- « تحزب درانديشه رهبران جمهوري اسلامي» ، فصلنامه حكومت اسلامي ،سال دوازدهم ،شماره 46،زمستان 1386،ص 159-183.

  ۷۵- « تحزب در انديشه اسلامي »، فصلنامه علمي _پژوهشي مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره ۱/۸۲ ،بهار و تابستان ۱۳۸۸،ص۱۱-۴۲.

  ۷۶- « نظريه هاي همگرايي وآموزه مهدويت» ، فصلنامه مشرق ، سال دوم ، شماره ششم ، تابستان 1387ص 46-78.

  ۷۷- «کالبد شناسی تحزب در ایران »، ماهنامه زمانه، شماره ۷۸، اسفند 1387،ص34-42.

  78- «المقايسه بين رويتين العولمه الغربيه و العولمه المهدويه»، مجله الموعود، العدد الاول ، رجب 1427 ه.ق ،ص 76-114.

  79-« الاطروحه المهدويه و حقوق البيعه »، مجله الموعود، العدد الثاني، الرجب 1428 ه.ق ، ص65-79.

  80-“ A comparison between Western Globalization and Mahdist Globalization “,The Bright future,(Quarterly,N2,August 2007,p.9-47.

  81-“The teachings of Mahdiism and Environmental Rights “,The Bright future,(Quarterly,N1,August 2006,p.130-154.

   

  ۸۲-« ارزیابی کاربرد هرمنوتیک در پژوهش های سیاسی اسلامی »،مجله علمی پژوهشی سیاست ( مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ) شماره ۴ زمستان ۱۳۸۷ ،ص ۵۵-۷۷.

  83-چ‍ال‍ش‌ و چ‍اره‌ ـ گ‍ف‍ت‍اری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ و موضوع كارآمدي ، مجله معارف ، ش 24 ، اسفند 1383، بخش اول ص 21-18.

  84-ک‍ارآم‍دی‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍ارف‌، ش‌ ۲۵، م‍ه‍ر ۱۳۸۳، ص‌ ۲۲ - ۲۶.

  85-« بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران» در پژوهشنامه علوم سیاسی( وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران) شماره ۸ ، پاییز ۱۳۸۶، ص7-33.

  86- «امنیت فردی -اجتماعی و سیاسی ـنظامی در قران»، مجموعه مقالات ییست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(۸ تا ۱۵ مرداد ۱۳۸۷۷ مشهد مقدس )، ناشر: معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه ،1387،جلد دوم،ص 23-55.

  87- « نقد و ارزيابي گفتمان اصول گرايي ازمنظر مقام معظم رهبری»، فصلنامه علمي ترويجي معرفت، سال هجدهم، شماره 3 (پياپي 138)، خرداد 1388،ص۱۳-۳۳.

  ۸۸-" امنيت در انديشه فارابي و محقق طوسي " ، فصلنامه حكومت اسلامي ،تابستان ۱۳۸۸ ،شماره ۵۲.

  ۸۹- «آسیب شناسی گفتمان اصلاح طلبی» ، دو ماهنامه زمانه ، شماره ۸۱،خرداد۱۳۸۸، ص ۶۳-۷۲.

  ۹۰- « امام خمینی و مقوله نوآوری در فقه سیاسی»، فصلنامه حكومت اسلامي ، شماره 49، پاييز 1387.

  ۹۱- « امنیت و راهکارهای آن در اندیشه محقق سبزواری» ، پژوهشنامه علوم سیاسی( وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران) شماره ۴ - زمستان ۱۳۸۵،۱۴۱-۱۶۲.

  ۹۲-« دولت و پدیده قدرت از منظر واقع گرایی سیاسی»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره41، تابستان1383،ص111-124.دارای نمایه ISC

  ۹۳-«احياگری ايمان الهی و حيات مؤمنانه، زمينه‌ساز و راهبرد دولت مهدوی»، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره ۱۱ ، پاییز ۱۳۸۸.

  ۹۴-«تعاملات عدالت وپیشرفت در آموزه های قرانی»، مجله حکومت اسلامی ،شماره۵۱، بهار۱۳۸۸،ص۲۱-۵۷.

  ۹۵- « احزاب دولتی و دولت حزبی »،دو ماهنامه زمانه ، شماره ۸۴-۸۵، شهریور و مهر ۱۳۸۸، ص۶۴-۷۳.

  ۹۶- امنیت اقتصادی و راهکارهای تامین آن در آموزه های قرانی و روایی ، مجله تخصصی قران و حدیث دانشگاه امام صادق ، سال اول،شماره دوم ،بهار و تابستان ۱۳۸۷ ،ص ۱۸۳-۲۱۷.

  ۹۷- « نقد وارزیابی گفتمان عدالت در دولت نهم » ، دوفصلنامه علمي تخصصی، معرفت سیاسی ،شماره ۲، پاییز وزمستان ۱۳۸۸.

  ۹۸- « مولفه های سیاست خارجی در گفتمان اصولگرایی عدالتخواه »مجله حکومت اسلامی ،شماره۵۴، زمستان۱۳۸۸،ص۳۹-۵۹.99-

  ۹۹-« امنیت ، ابعاد و سازوکارهای تامین آن درآموزه های روایی»، مجله حکومت اسلامی ،شماره۵6.

  ۱۰۰- « عدالت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت»، مندرج در کتاب : درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام، تهران،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری،پاییز۱۳۸۸،ص ،475-511.

  101- «نقد وارزیابی تحلیل گفتمانی لاکلا وکاربرد آن درسیاست »، فصلنامه  علمی پژوهشی سیاست،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران ،زمستان 1391 .

  102-« علل ناکارآمدی حقوقی احزاب سیاسی در ایران»،فصلنامه علمي – ترويجي رهيافت انقلاب اسلامي (خط اول) پاییز ۱۳۹۰، شماره 1۶.

  ۱۰۳- « تبیین نقش راهبردی فرهنگ در زمینه سازی ظهور »،نشریه علمی پژوهشی مشرق موعود ،شماره ۱۳،بهار۱۳۸۹، ص۵-۴۱.

  104- « نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی » ،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست    ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرا ن )، دوره ۴۱ ،شماره ۳،پاییز ۱۳۹۰ ،ص1-23

  105-« تحلیل و ارزیابی مصاحبه های امام خمینی(ره) با رسانه های خارجی در سال1357 »،فصلنامه انقلاب اسلامی،سال هشتم،شماره ۲۴،بهار ۱۳۹۰،ص۴۳-۷۴.

  ۱۰۶-«نظارت و مؤلفه‌هاي آن از منظر علامه مطهري »، فصلنامه علمي – ترويجي رهيافت انقلاب اسلامي (خط اول) ويژه تابستا ن ۱۳۹۰، شماره 15،ص ۱۰۹-۱۲۴.

  107- « نقد و ارزیابی عدالت افلاطونی از منظر اندیشه علوی» پژوهشنامه علوی ،شماره اول ،بهار و تابستان 1389،ص 139-161.

  ۱۰۸-« دکترين ها و سياستهای دفاعی و امنيتی در صحيفه سجاديه »، فصلنامه سیاست دفاعی؛ شماره ۶۱، زمستان ۱۳۸۶.

  ۱۰۹- « مدخلی بر علل حقوق ناکارآمدی احزاب سیاسی»، فصلنامه علمي – ترويجي رهيافت انقلاب اسلامي (خط اول) شماره 16،پاییز ۱۳۹۰، ص۲۱-۴۳

  ۱۱۰- « ارزيابي و امكان سنجي نظام نظارتي فرادولتي امام خميني (ره)»،فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامي،سال اول، شماره 1، زمستان 1390،ص۵۷-۷۹.

  ۱۱۱-« چالش ها و موانع  نظارت در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمي – ترويجي رهيافت انقلاب اسلامي (خط اول) شماره 1۷،زمستان۱۳۹۰، ص۲۵-۴۷.

  ۱۱۲- « تحقق علم نافع ،راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور»،فصلنامه دانشگاه اسلامی ، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۰،ص۴-۲۶.

  113- «راهبرد ها و بایسته های دیپلماسی و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علمي – ترويجي رهيافت انقلاب اسلامي (خط اول) ،شماره 19،تابستان 1391.

  ۱۱۴-  « جایگاه تجارت تسلیحات در روابط شمال، جنوب» ،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرا ن )، دوره ۴۲ ،شماره ۲،تابستان ۱۳۹1 ،ص23-44.

  ۱۱۵-  «نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشه علوی» ، پژوهشنامه علوی ،شماره ۳،بهار و تابستان 13۹۰،ص ۱-۲۱.

  116- « بیداری اسلامی و علل آن با تاکید بر نظرات مقام معظم رهبری»،فصلنامه مطالعات جهان اسلام ُ(دانشگاه شاهد) ، شماره اول ،بهار ۱۳۹۱(مشترک با اله کرم مشتاقی )

  ۱۱۷-« بررسی آراء امام خمینی(ره) در باب نظارت» ،پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول ، شماره اول ،تابستان 1391،ص 103-129.

  ۱۱۸-« تعاملات سیاسی امام خمینی و مراجع در جریان انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،سال نهم ،  شماره 31،زمستان 1391 .

  ۱۱۹-نقد و تحلیلی بر علل ظهور و افول  گفتمان اصلاح‏طلبی(1376-1384)با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه علمي – پژوهشی  رهيافت انقلاب اسلامي  ،شماره ۲۱،زمستان 1391.

  ۱۲۰-تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره) ،پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول ، شماره چهارم ،بهار ۱۳۹۲

  121-ارزیابی سازوکارهای نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی  فصلنامه علمي – پژوهشی  رهيافت انقلاب اسلامي  ،(زیر چاپ)

  ۱۲۲-« بيداري اسلامي و راهبرد شكل گيري امت اسلامي»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،سال نهم ، شماره 3۳،تاستان ۱۳۹۲،ص ۲۷-۴۳.

  123-نظريه پردازي و نظريه عدالت در انديشه شريعتي پژوهشنامه انقلاب اسلامي،،دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 99-118

  124- ماهیت شناسی حکومت نبوی از زاویه نقد دیدگاههای سکولاریستی، فصلنماه دانش انقلاب اسلامی ، شماره 1 ، پاییز 1395 ، 5-33.

  125-تبيين نظري رهبري امام خميني، از زاويه نقد نظريه رهبري کاريزماتيک ، فصلنامه  مطالعات انقلاب اسلامي ، پاییز 1396 ، شماره 50 ، ص 26-7.

  126-  الحریة فی الحکومة الإسلامیة جولة فی فکر الشهید المطهری  ،  بیروت ، «المنهاج » ربیع 1434 - العدد 69 ISC ‏(ص 269 تا 302)   

  127-(مقاله مشترک)کرامت مداري، راهبرد تعادل بخش ميان امنيت و آزادي در گفتمان سياست جنايي، آموزه هایی حقوق کیفری ، دوره جدید ، بهلر و تابستان 1397، شماره 15، ص 62-31

  128-  نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفه ى سیاسى افلاطون و ارسطو ،   مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ ، ص1 - 27      

  پژوهش هاي مستقل:

   

  ۱ـ كارآمدي در نظام سياسي اسلام - (مدير و مجري طرح)دانشگاه شيراز .1382.

  ۲ـ فهرست تحليلي وموضوعي پا يا ن نامه هاي سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع) (از ابتداي تا سيس تا نيمسال دوم 1371-1372)،مركز تحقيقات دانشگاه امام صا دق(ع)، دفتر مطالعات وتحقيقات سياسي،192ص1372.

  ۳ـ بالندگي واعتلاي مجدد تمدن اسلامي در عصر نظام جمهوري اسلامي،صدا وسيماي ج .ا.ا ،معا ونت سيا سي، اداره كل پژوهش سياسي، مرداد 1376،شماره732، 176ص.

  ۴ـ تعارضها ومعايب دموكراسي از ديدگاه فلسفه سياسي غرب،صدا وسيماي ج .ا.ا ،معا ونت سيا سي،اداره كل پژوهش سياسي، آذر1375 ؛ 102ص.

  ۵ـ پژوهشي تفصيلي پيرامون سرقت، چهار مجلد،استانداري تهران، حوزه معا ونت سياسي امنيتي،گروه مطالعات اداره امور اجتماعي و انتخابات ،زمستان 1376(مدير طرح ويكي ازدو مجري)، 616ص، شامل:

  الف-جلد اول: سرقت از ديد گاه حقوق اختصا صي،119 ص.

  ب-جلد دوم : انواع سرقت وشيو ه هاي پي جو يي آن ( به ضميمه بر رسيهاي آماري) 130 ص. ج- جلد سوم :علل سرقت و راه هاي پيشگيري ومقابله با آن،251ص. د-جلد چهارم :ما خذ شناسي تفصيلي سرقت ( شامل كتب ،مقاله ها، پا يان نامه ها،وپژوهشها ،به ضميمه پرسشنا مه هاي پژوهشي).

  ۶ ـ شناسنامه فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي مناطق بيستگانه شهر تهران،بيست جلد، استانداري تهران، حوزه معاونت سياسي امنيتي، گروه مطالعات اداره امور اجتماعي وانتخابات 2400 ص ؛1375(مدير فني ويكي از دومجري).

  ۷ـ شناسنامه گزيده نشريات سياسي ،اجتماعي،فرهنگي استان تهران، استانداري تهران، حوزه معا ونت سياسي امنيتي، گروه مطالعات اداره امور اجتماعي وانتخابات ،1375، 381ص،(مدير فني ويكي از دومجري).

  ۸ـ آلباني وعلويون اين كشور (2مجلد)، تهران، مجمع جهاني اهل بيت، كميته علويون، تابستان1373 (نظارت ،تدوين، تصحيح).

  ۹ـ بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران نسبت به مسائل سياسي در سال تحصيلي 73-74،تهران، وزارت اموزش و پرورش،1374.(استاد راهنما و مشاور طرح).

  ۱۰ـ پژوهشي تطبيقي در آراي فلسفي ونظريات سياسي كانت ، (منتشر نشده)،1374، 160ص. 12- پژوهشي در باب مزدك و مزدكيسم ،1374، 35ص.

   

  شركت در كنفرانس ها :

   

  1-همايش نقش دولت در توسعه فرهنگي ،ارديبهشت 78، برگزاركننده :سازمان برنامه وبودجه و جهاد دانشگاهي (تهران)؛ عنوان مقاله :تمدن ،فرهنگ،ودين وارتباط متقابل آنها.

  2-همايش بزرگداشت بيستمين سالگرد شهادت استاد مطهري ،12 ارديبهشت 78،برگزاركننده :معاونت فرهنگي سازمان تبليغات إسلامي (تهران)؛عنوان مقاله::عدالت اجتماعي از ديدگاه شهيد مطهري

  3-كنگره تبيين انقلاب إسلامي ،10-12مهر1378،برگزاركننده:مؤسسه نشر وتنظيم آثار امام خميني (تهران)ارائه دو مقاله كه هر دو براي چاپ وسخنراني پذيرفته شد:

  الف:قدمت وثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه در سيره نظري وعملي امام (ره) (چاپ)-ب :نقد وتفسير دموكراسي وآزادي از ديدگاه امام خميني (چاپ و ارائه بصورت سخنراني)

  4-سمينار دانشگاه ،جامعه و فرهنگ إسلامي ،7و8آذر 1378 (تهران)،برگزاركننده:وزارت فرهنگ وآموزش عالي . چاپ وارائه مقاله بصورت وسخنراني):زمينه ها و راهبردهاي شكوفايي واعتلاي تمدن وفرهنگ در جمهوري إسلامي

  5-همايش تعاملات علمي اسلام وغرب ،سال 79 ،برگزاركننده :دانشگاه خواجه نصير طوسي(( چاپ مقالات): الف :سهم دانشمندان مسلمان وايراني در شكوفايي علوم-ب:نسبت وتعامل فرهنگ وتمدن

  6-همايش سراسري انديشه هاي امام خميني،7 اسفند 78 ، برگزاركننده :نهاد نمايندگي ولي فقيه و دانشگاه علوم پزشكي ساري سخنراني با عنوان دموكراسي وآزادي از ديدگاه امام (ره)

  7-همايش رسانه وثبات سياسي ،بهار 79 ، برگزاركننده :پژوهشكده مطالعات راهبردي چاپ مقاله و سخنراني با عنوان :صداو سيما ،ثبات سياسي وحدت وامنيت ملي

  8-همايش باز شناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي ،20و21مهرماه1379 ،برگزاركننده :دانشگاه فردوسي مشهد و… ،ارائه مقاله وسخنراني با عنوان:مقام نظريه پردازي و نظريه عدالت در منظومه فكر شريعتي

  9-همايش بين المللي خليج فارس ،18و19 ديماه 79 ،برگزاركننده :دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ،مقاله «ايران وعربستان ،حركت به سوي افقهاي همكاري»

  10- همايش امنيت عمومي وحدت ملي ،19و20 بهمن 79 ،برگزاركننده :معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور ،ارائه و چاپ مقاله با عنوان :«احزاب وثبات سياسي امنيت »

  11-همايش دين ودنيا از نظر امام علي (ع)8و9اسفند 79 ،برگزاركننده :دانشكده علوم پزشكي ونهاد نمايندگي ولايت فقيه -اصفهان ،پذيرش مقاله جهت چاپ وسخنراني باعنوان:آرمانهاي ديني و دنيوي حكومت علوي .

  12-همايش سيره حكومتي و اجتماعي امام علي (ع)،15و16 بهمن 79 ،برگزاركننده :گروه معارف إسلامي دانشگاه فردوسي مشهدبا همكاري انجمن علمي معارف إسلامي ايران ،پذيرش مقاله جهت چاپ و سخنراني با عنوان :آرمانهاي حكومت از ديدگاه امام علي (ع)

  13- همايش (كنگره )سيره وانديشه امام علي عليه السلام ،برگزاركننده :گروه معارف اسلامي دانشگاه شيراز ،ارائه مقاله جهت چاپ با عنوان :عدالت وخودكامگي ستيزي در انديشه سياسي امام علي (ع)

  14-كنگره بين المللي امام علي (ع)و عدالت وحدت ،امنيت ،برگزاركننده :پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ،تهران ،ارائه سخنراني وچاپ مقاله با عنوان :بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در انديشه سياسي امام علي (ع)و افلاطون

  15-نخستين همايش ملي ايرانشتاسي ؛تهران،27الي 30 خرداد1381 ؛بنياد ملي ايرانشناسي؛ مقاله جهت چاپ وسخنراني :عدالت وخود كامگي در انديشه ايران باستان

  16-چهارمين اجلاس دو سالانه بررسي ابعاد وجودي حضرت مهدي (ع) ؛تهران ؛30مهر ودو آبان 1381 ؛ معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي ؛چاپ مقاله : : مفهوم عدالت اصليترين مشخصه حكومت مصلح ونظر به آن در جوامع اسلامى.

  17-همايش ملي ميزان حكمت ،تهران ،صدا وسيماي ج.ا.ا ،تهران ،اول ودوم ديماه 1381،مقاله :

  "عدالت اجتماعي از منظر علامه طباطبايي وتفسير الميزان."

  18-كنگره بزرگداشت يكصدمين سال تولد علامه طباطبايي، تبريز، 7 و8 ديماه 1381 ، مقاله :

  "عدالت اجتماعي از منظر علامه طباطبايي وتفسير الميزان."

  19-دهمين همايش بين المللي آسياي مركزي وقفقاز ،چشم انداز امنيت وهمكاري در أسياي مركزي وقفقاز :ايران

  كشورهاي منطقه وقدرت هاي فرا منطقه اي ،تهران ،وزارت امور خارجه ،دفتر مطالعات سياسي وبين المللي ،30

  دي واول بهمن1381،مقاله :" نقش سازمان هاي منطقه ايي در تضمين امنيت و همكاري كشورهاي منطقه (با تاكيد بر سازمان اكو )

  20-همايش سراسري امام حسين (ع)،تهران ،مجمع جهاني اهل بيت (ع)،14و15 اسفند 1381،

  مقالات :

  الف-عناصر اصلي انحراف سياسي در نيمه نخست قرن يكم .

  ب-مقاصد ومباني نظري قيام امام حسين (ع)

  21-دومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان سراسر كشور(بخش ويژه اساتيد)، تهران ،اسفند 1381

  الف- كارآمدي وشاخصه هاي أن در انديشه امام علي (ع)

  ب- عناصر اصلي انحراف سياسي در نيمه نخست قرن يكم .

  22-همايش مردم سالاري ديني ،قم، مو سسه أموزشي و پژوهشي امام خميني ، 8 اسفند 1381،

  مقالات :

  الف- دموكراسي از منظر امام خميني.

  ب- رويكردي به مردم سالاري ديني از زاويه نقد دموكراسي ليبرال.

  23- هم انديشي چالش ها وچشم اندازهاي توسعه ايران ، تهران ، موسسه عالي آموزش وپژوهش و مديرت و

  برنامه ريزي،11و13 اسفند 1381 ،مقاله: "مفهوم وشاخصه هاي كارآمدي در نظام ج.ا.ا وراهكار هاي افزايش آن ".

  24- همايش از غدير تا عاشورا ، بابل ، سازمان تبليغات اسلامي مازندران،اسفند 1381 ،مقاله: "زمينه ها وعوامل

  موثر در قيام حسيني از سقيفه تا عاشورا ".

  25ـ نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني؛ نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها، دانشگاه علامه طبا طبايي ، دي ماه1382،

  سخنراني و چاپ مقاله با عنوان رويكردي به مردم سالاري ديني از زاويه نقد دموكراسي ليبرال.

  26-سومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان سراسر كشور(بخش ويژه اساتيد)، تهران ،ارديبهشت 1384 ،وکسب رتبه دوم کشوردر بخش مقالات پژو هشي:کارآمدی و شاخصه های آن در اندیشه امام علی (ع).

  27 - پنجمين اجلاس دو سالانه بررسي ابعاد وجودي حضرت مهدي ـ تهران ـ26/6/84 ، ارايه مقاله "حکومت جهاني امام عصر و نظريه جهاني شدن در عصر ما"

  ۲8 اجلاس مهدويت در عصر حاضر ـاهواز ـ ۱۱ مهر ۸۴ـ دانشگاه شهيد چمران ،دانشکده علوم ،ارايه مقاله "حکومت جهاني امام عصر و نظريه جهاني شدن در عصر ما"

  29- شرکت و سخنرانی درسي ويكمين نشست از سلسله نشست هاي علمي و مباحث متن پژوهي مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب و نقد و بررسي انديشه ها و اخلاق سياسي در اسلام براساس كتاب روضه الانوار عباسي، تهران ،تير 1384.

  30- دومين جشنواره صحيفه سجاديه ، دانشگاهيان سراسر كشور(بخش ويژه اساتيد)، تهران ،ارديبهشت 1385، با مقاله : دکترین وسیاست های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه.

  31-همايش بررسي مشكلات علوم انساني ، دانشگاه شيراز ،1و 2 خرداد1385 ، عنوان مقاله :راه كارهايي براي اسلامي كردن دانشگاه ها با تاكيد بر تقويت علوم انساني.

  32-ارايه مفاله درهمایش اندیشه های ماندگار( نخستين يادواره شهيد آيت‌الله شيخ بهاالدين محمدي عراقي) ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ ، کرمانشاه ، با عنوان :مروري بر سيره شهيد حجت الا سلام حاج بها ء الدين عراقي

  33-همایش بین المللی دکترین مهدویت (۱۵ و۱۶ شهریور ۱۳۸۵- تهران، موسسه آينده روشن ، پژوهشكده مهدويت ) عنوان مقاله : آموزه مهدویت و لیبرال دموکراسی

  34-سخنرانی در نشست تخصصی مدیریت عدالت محور در سیره نبوی : دانشگاه شیراز . دانشکده علوم انسانی . تالار علامه جعفری ، مورخ 27 آبان 1385.

  35- سخنرانی در همايش بين‌المللی «قرآن كريم و مسايل جامعه معاصر» با عنوان : امنيت و راهكارهاي تامين آن در قران. اصفهان. یکم تا سوم آذرماه ۱۳۸۵ ، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همكاری سازمان فرهنگی، تربيتی، علمی سازمان كنفرانس اسلامی (آيسيسكو) و همكاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به سازمان تبليغات اسلامی قم

  36-سخنرانی در همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی ایران با عنوان :جايگاه اكو در امنيت ، همكاري و همگرايي منطقه ايي،. دانشگاه فردوسی مشهد .هفتم و هشتم آذر ماه ۱۳۸۵

  37-همايش فرهنگ ايثار و شهادت ،دانشگاه شيراز ،29 آذر 1385 ،عنوان مقاله : مباني ايثار و شهادت طلبي در قيام امام حسين (ع).

  38- شركت در نشست علمی- تخصصی گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با

  محوریت بررسی علوم سیاسی در ایران امروز در مورخ 19 بهمن 1385 تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  39- همایش ملی سيره سیاسی پیامبر اعظم(ص) ۲ و ۳ اسفند 1385 ، تهران: دانشگاه امام صادق با همکاری پژوهشکده مطالعات اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم ، عنوان مقاله :اصول سياست خارجي پيامبر (ص).

  40- اولين همايش ملي پژوهش هاي قراني حوزه و دانشگاه ،تهران ، بنياد پژوهش هاي قراني حوزه و دانشگاه ،14و 15 اسفند 1385 ،عنوان مقاله :بررسي كاربرد هرمنوتيك در پژوهش هاي قراني.

  41- همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ه ، ظرفيت ها و بايستگي ها ، چالشها و فرصت ها، تهران ، مجمع تشخيص مصلحت نظلام ،12 و 13 اسفند 1385 ،عنوان مقاله : نگاهي به سند چشم انداز 20 ساله و مولفه هاي سياسي آن

  42-همايش ملي علوم انساني ، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،22-24 اسفند 1385 ،عنوان مقاله : تعاملات دو سويه اسلامي كردن دانشگاه ها و تقويت علو م انساني.

  43-همايش ابن خلدون و دنياي معاصر ،تهران ،موسسه تحقيقات وتوسعه علوم انساني، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، ارديبهشت 1386 ، عنوان مقاله : فلسفه اجتماعي ابن خلدون از ديدگاه گاستون بوتول.

  44-جشنواره حكمت مطهر ،تهران، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، ارديبهشت 1386 ، عنوان مقاله :آزادي در حكومت اسلاممي از منظر شهيد مطهري .

  45-سومين همايش ملي ايران شناسي ( مطالعه و بررسي ايران صفوي ) تهران ، بنياد ايران شناسي ، 1386 ، عنوان مقاله :امنيت و راه كارهاي تحقق آن در عصر و انديشه محقق سبزواري.

  46-همايش بين المللي امام خميني و قلمرو دين ( كرامت انسان )، قم ، موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (س) ، خرداد 1386 ، مقاله با عنوان :شخصيت و شيوه رهبري امام خميني ، و كرامت انساني .

  47-دومين همايش مردم سالاري ديني ، تهران ، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، دانشگاه شهيد بهشتي

  ،خرداد 1386 ، مقاله با عنوان :مقارنه ايي ميان دموكراسي ، مردم سالاري ديني و دين سالاري سپهري مهدوي.

  48- سومين همايش بين المللي دكترين مهدويت ، موسسه آينده روشن ( پژوهشكده مهدويت ) شهريور 1386.

  مقاله :كرامت انساني در دولت مهدوي،.

  ۴۹-همایش ملی تاثیر بعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری،دانشگاه شیراز ، ۲۳و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، مقاله: نقد وارزیابی نگرش سکولاریستی به حکومت نبوی .

  ۵۰-بررسی اندیشه های میشل فوکو در باره انقلاب اسلامی (نشست علمي- تالار فجر دانشگاه شیراز، خرداد1387)

  ۵۱-چهارمین کنگره دکترین مهدویت (۲۴و ۲۵ مرداد ۱۳۸۷-تهران ،سالن اجلاس سران)، چاپ وارايه مقاله با عنوان : « نظريه هاي همگرايي وآموزه مهدويت».

  ۵۲-ییست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(۸ تا ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ مشهد مقدس )،چاپ وارايه مقاله با عنوان : «امنیت فردی -اجتماعی و سیاسی ـنظامی در قران»

  ۵۳-دومین همایش ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر با عنوان: امر به معروف و نهی از منکر د،حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی ( ۲۰ تیر ۱۳۸۷، شیراز)، چاپ وارايه مقاله با عنوان : «نظارت ، راهکار مهم تحقق امر به معروف و نهی از منکر در مردمسالاری دینی».

  ۵۴-همایش مهدویت از حقیقت تا انحراف ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 9 و 10 آبان ۱۳۸۷ ، سخنرانی با عنوان : کرامت انسانی در دولت مهدوی

  ۵۵-سخنراني در همايش هم انديشي روش تحليل سياسي جهت ائمه جمعه چهار استان كشور، شيراز، 27و28 ارديبهشت 1388، با عنوان «گفتمان اصول گرايي عدالت خواه از مظر مقام معظم رهبري».

  5۶- همايش عدالت و پيشرفت ، موسسه علمي و پ‍‍‍ژوهشي باقر العلوم ، پاییز 1388. ارايه و چاپ مقاله با عنوان: « گفتمان عدالت در دولت نهم ».

  ۵۷- پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، تهران ، ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۸۸،ارايه و چاپ مقاله با عنوان:«احياگری ايمان الهی و حيات مؤمنانه، زمينه‌ساز راهبرد دولت مهدوی».

  ۵۸-ییست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم(۲۸تیر تا ۲ مرداد ۱۳۸۷ تهران )،چاپ مقاله با عنوان : «تعاملات عدالت وپیشرفت در آموزه های قرانی»

  59- کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی ، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) زمستان 1378، ارایه دو مقاله: « مردم در انديشه امام(ره) و نقش آنها در تحقق ولايت فقيه»، «حوزه و روحانيت در سيره نظري و عملي امام (ره)»

  ۶۰-همایش ملی مفهوم سازی ، نظریه پردازی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ،( شیراز ، ۱۵ و۱۶ دی ماه ۱۳۸۸)، ارائه و چاپ مقاله با عنوان :

  « علم نافع و ویژگیهای تعلیم و تعلم منطبق با معروف اسلامی»

  ۶۱-همایش نقد و بررسی اندیشه های جان راولز،(تهران، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ُ ،کانون اندیشه جوان ، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۸) عنوان سخنرانی :ماهیت نظریه عدالت خواهی راولز .

  ۶۲-ششمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، تهران ، ۲و ۳مرداد ۱۳۸۸،ارايه و چاپ مقاله با عنوان:«تبیین نقش راهبردی فرهنگ در زمینه سازی ظهور».

  ۶۳-«‌ تعاملات آموزه هاي عاشورا با گفتمان عدالت و پيشرفت»، چهارمین کنگره عاشورا پژوهی(عاشورا، عدالت و پیشرفت)، تهران ،معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه با همکاري مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع)،20 بهمن 1388.

  ۶۴-«مؤلفه های سیاست خارجی و بایسته های آن در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه»،سومین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان:همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام مطلوب در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه(۲۶ بهمن ۱۳۸۹)

  ۶۵-هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، تهران ، ۲۳ و ۲۴ تیر ۱۳۹۰،ارايه و چاپ مقاله با عنوان: «بایسته ها و شاخصه های علمی جامعه و حکومت زمینه ساز»

  ۶۶-«تقدم بعد توحید و اعتقادی الگوی عدالت و پیشرفت»، دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت،تهران، اردیبهشت 1390.

  67- «تحقق علم نافع ،راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور»،چاپ و ارایه در دومین کنگره علوم انسانی ،14و15 دیماه 1390،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  68- « حکومت جهانی مهدوی و جهانی شدن» ، همایش هویت اسلامی و جهانی شدن،تهران ،مؤسسه مطالعات ملی،بهمن 1390.

  ۶۹- «مشارکت سیاسی و امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)» ،اولین همایش مشارکت سیاسی و امنیت ملی ،۱و ۲ اسفند ۱۳۹۰، دانشگاه اصفهان .

  70- « بیداری اسلامی ،راهبرد شکل گیری امت اسلامی» ، همایش ملی بیداری اسلامی،افق های آینده،قم،دانشگاه معارف اسلامی ، بهمن1391.

  ‌71- «بررسي و نقد نظريه عدالت جان راولز» ، پيش‌اجلاسيه‌ي طرح کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره، دانشگاه شیراز ، 5 مهر 1391.

  ۷۲- چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي جمهوري اسلامي،مورخ 23/8/1391، حسینیه امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری ، ارائه دو مقاله با  عناوین :«آزادی در نظام اسلامی و لیبرال دموکراسی از دیدگاه شهید مطهری» و« مدخلی بر تعاملات آزادی و عدالت»

  ۷۳-کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه،عدالت در اسلام ، پژوهشکده فرهنگی وزارت علوم و ،25 آذر 1391 ،« نگرشی تطبیقی به عدالت اجتماعى‏از دیدگاه برخی آراء  اسلامى و غربى».

  ۷۴- کنگره ملی پیامبر اعظم(ص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، بهمن 1391، مقاله  «دیپلماسی عمومی پیامبر اعظم(ص) » .

  ۷۵-همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت اداری،« ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام خمینی(ره)» کمیته امداد امام خمینی(ره)، آبان 1391

  ۷۶-دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، همراه با اعطاء جایزه جهانی ویژه نوآوری و نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی 27 آبان ماه سال 1392 (مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما )  ، مقاله  با عنوان:«تعریف ،جایگاه و نقش مفهوم امنيت در دانش سیاسی اسلامی»

  77-«بررسي تطبيقي جايگاه کارآمدي در نظريات توسعه غربي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» ،،سومين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با عنوان « واکاوي مفاهيم و نظريه‌هاي رايج توسعه و تجربيات ايران و جهان، به سوي نظريه اسلامي ايراني پيشرفت»،تهران،مرکزهمايش هاي کتابخانه ملي ايران،اردیبهشت 1393.

  78-«رابطه مشارکت سياسي و امنيت ملي از منظر امام خميني(ره)»، همایش ملی مشارکت سياسي و امنيت ملي در جمهوري اسلامي، دانشگاه اصفهان،آبان 1393.

  79- «ارزيابي و آسيب‌شناسي نظام نظارتي در ج.ا.ا و راهکارهاي کارآمدسازي آن»،چهارمين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ، تهران،مرکزهمايش هاي کتابخانه ملي ايران، اردیبهشت 1394.

  80-« الگوي امنيت در مکتب امنيتي جمهوري اسلامي ايران»،«دومين همايش سراسري امنيت پايدار» با عنوان« مکتب امنيتي جمهوري اسلامي ايران،تهران،دانشگاه امام حسين(ع)، خرداد1394.

  81-تعريف،جايگاه و نقش مفهوم امنيت در دانش سياسي اسلامي، دومين کنگره بين المللي علوم انساني اسلامي،آذر 1394.

  82- صلح و همزيستي مسالمت آميز در ديپلماسي اسلامي، همايش ملي اخلاق مهار جنگ،اخلاق صلح،اخلاق عفو و دوستي، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1395.

  83- رهبران جمهوری اسلامی و الگوی تحزب ، ششمین کنفرانس ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، اردیبهشت 1396.

  84-"ماهيت و الزامات امنيت اقتصادي در الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت " هفتمين کنفرانس الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت، تهران ، اردیبهشت 1397

   

  - افتخارات علمی و پژوهشی

   

  ۱-انتخاب کتاب ديپلماسي و رفتار بين المللي در اسلام به عنوان تنها اثر برگزيده و شايان تقدير در رشته روابط بين الملل در بيست و سومين جشنواره کتاب سال دانشگاهي (1393)

  ۲-کسب رتبه دوم بخش پژوهش ( مقاله - رساله ـ کتاب ) درسومين جشنواره نهج البلاغه اساتيد سراسر کشور (1384)

  ۳-نه دوره انتخاب سالانه ( از سال 1381تا 1393) به عنوان يکي از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شيراز. (1393)

  ۴-انتخاب به عنوان يکي از دين پژوهان برتر کشور توسط کنگره دين پژوهان و حوزه علميه قم و دريافت لوح تقدير و جايزه از وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1384)

  ۵-هشت دوره سالانه انتخاب به عنوان يکي از مولفين برگزيده کتب درسي در دانشگاه شيراز. (1392)

  ۶-کسب مقام اول در بخش ويژه و در زمينه «همگرايي و اتحاد جهان اسلام براي مقابله با توطئه‌هاي صهيونيستي و حمايت از بيداري ملت‌هاي مسلمان» در نوزدهمين جشنواره سراسري مطبوعات و خبرگزاريها و پايگاه هاي اطلاع رساني و دريافت تنديس ،لوح تقدير و جايزه نقدي از وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي . (1391)(مقاله مشترک با جناب آقای الله کرم مشتاقی)

  ۷-انتخاب کتاب « نگرش هاي نو به آموزه مهدويت » در همايش سراسري دو سالانه کتاب مهدويّت و در بخش کتب پژوهشي _تحليلي ،به عنوان اثر فاخر پژوهشي شايان تقدير در دهه گذشته (سالهاي 80 تا 90)و دريافت لوح تقدير و جايزه از سوي آيت الله مقتدايي رياست محترم حوزه علميه قم و دکتر حسيني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي . (1391)

  ۸-کسب مقام سوم در بخش مقالات تخصصي در هيجدهمين جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاريها و پايگاه هاي اطلاع رساني و دريافت لوح تقدير و جايزه نقدي از وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1390)

  ۹-انتخاب به عنوان يکي از نويسندگان برتر مرکز اسناد انقلاب اسلامي(در 29 سال فعاليت آن) و يکي از نويسندگان ارزشمند تاريخ نگاري انقلاب اسلامي در همايش قدر قلم وکسب جايزه و لوح تقدير از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور. (1389)

  ۱۰-کسب مقام سوم در بخش مقالات جنبي در هفدهمين جشنواره بين المللي مطبوعات و خبرگزاريها و پايگاه هاي اطلاع رساني و دريافت جايزه و لوح تقدير از وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1389)

  ۱۱-انتخاب به عنوان استاد نمونه فرهنگي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز از سوي هيات محبين اهل بيت (ع) دانشجويان دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي (1388)

  ۱۲-کسب رتبه دوم بخش تاليف ششمين جشنوار ه ي برترين هاي تحقيق و پژوهش نيروي انتظامي کشور( ناجا) با کتاب «امنيت در نظام سياسي اسلام»دريافت لوح تقدير و جايزه از سوي سردار احمدي مقدم رياست وقت ناجا . (1386)

  ۱۳-کسب رتبه برتر پژوهشي در ييست و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم در ميان 187مقاله از ايران ومقالاتي از سي کشور اسلامي و دريافت تنديس ،لوح تقدير و جايزه از دست رياست محترم جمهوري . (1387)

  ۱۴-کسب رتبه برتر پژوهشي در چهارمين کنگره دكترين مهدويت و نيل به افتخار عنوان « مهدي ياور » در بخش پژوهش و دريافت لوح و تنديس از دست رياست محترم جمهوري و مرحوم آيت الله مهدوي کني و آيت الله جنتي. (1387)

  ۱۵-کسب تنديس سرو بلورين و لوح تقدير از سوي هفتمين جشن فرهنگ فارس جهت کسب رتبه اول بخش مقالات و کتب بخش پيامبر اعظم(ص)دريافت تنديس، لوح تقدير و جايزه ازسوي استاندار فارس. (1386)

  ۱۶-کسب تنديس سرو بلورين و لوح تقدير از سوي هفتمين جشن فرهنگ فارس جهت کسب رتبه اول بخش مقالات سياسي و دريافت تنديس،لوح تقدير و جايزه ازسوي استاندار فارس. (1386)

  ۱۷-کسب يکي از رتبه هاي ممتاز در بخش مقالات پژوهشي( اساتيد ) اولين جشنواره ملي حکمت مطهر (1386)

  ۱۸-انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه مرکز اسناد انقلاب اسلامي و دريافت لوح تقدير و جايزه از سوي رياست محترم مرکز. (1385)

  ۱۹-کسب رتبه پژوهش شايسته تقديردر اولين دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامي (1385)

  ۲۰-کسب رتبه ممتازدر بخش پژوهش اساتيد در دومين جشنواره سراسري صحيفه سجاديه و کسب جايزه سفر به سوريه. (1385)

  ۲۱-پژوهشگر برگزيده گروه علوم انساني دانشگاه شيراز در دوره چهار ساله از 1387 تا1392 و معرفي جهت انتخاب پژوهشگرگروه مربوطه در مرحله کشوري (1393)

  ۲۲-انتخاب به عنوان يکي از بيست و هفت پژوهشگر برگزيده دانشگاه شيراز (1393)

  ۲۳-انتخاب به عنوان يک از پژوهشگران برگزيده استان فارس و يكي از 8 پزوهشگر برتر دانشگاه شيرازو دريافت لوح تقدير و جايزه از سوي استاندار فارس و مسئولان دانشگاه شيراز و علوم پزشکي. (1391)

  ۲۴-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1392)

  ۲۵-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1391)

  ۲۶-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1389)

  ۲۷-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1388)

  ۲۸-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1386)

  ۲۹-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1384)

  ۳۰-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1383)

  ۳۱-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1382)

  ۳۲-پژوهشگر برتر و نمونه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازواز پژوهشگران نمونه دانشگاه (1381)

  ۳۳-نامزد نگارش بهترين مقاله سياسي داخلي مطبوعات کشور در جشنواره تخصصي مطبوعات کشور (1378)

  ۳۴-کسب رتبه برتر و جايزه در بيش ازنود كنگره و همايش علمي داخلي وبين المللي (1393)

  ۳۵- کسب رتبه دو نفر دوم مقالات علمي اولين جشنواره نهج البلاغه اساتيد سراسر کشور و دريافت تنديس جشنواره،لوح تقدير و جايزه ازدست حضرت آيت الله جوادي آملي. (1380)

  ۳۶-کسب رتبة اول دانش آموختگان دوره اول دکتراي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران و اولين دانش آموخته دکتراي علوم سياسي دانشگاه تهران در بعد از انقلاب اسلامي (1377)

  ۳۷-کسب رتبه دوم اولين آزمون دوره دکتراي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامي (1370)

  ۳۸-کسب رتبه سوم کتاب سال دانشجويي در موضوع امام و انقلاب اسلامي و دريافت لوح تقدير و جايزه ازسوي حجت الاسلام ناطق نوري رياست وقت مجلس شوراي اسلامي. (1378)

  ۳۹-دانشجوي دکتراي نمونه کشور و دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسري و دريافت لوح تقدير و جايزه ازسوي حجت الاسلام ناطق نوري رياست مجلس شوراي اسلامي و دکتر گلپايگاني وزير وقت آموزش عالي. (1375)

  ۴۰-دانشجوي دکتراي نمونه دانشگاه تهران در سالهاي تحصيلي 1375-1374 و دريافت لوح تقدير و جايزه ازسوي دکترعارف رياست وقت دانشگاه تهران (1375)

  ۴۱-دانشجوي دکتراي نمونه دانشگاه تهران در سالهاي تحصيلي 1373-1374 و دريافت لوح تقدير و جايزه ازسوي دکترعارف رياست وقت دانشگاه تهران. (1374)

  ۴۲-کسب رتبه برتردر چهارمين جشنواره بين المللي فارابي و تنها برگزيده در گروه علمي مطالعات انقلاب اسلامي و امام خميني (ره) دريافت تنديس ويژه جشنواره و لوح تقدير رياست محترم جمهور و سازمان هاي يونسکو و آيسسکو .

  (1389)

  43-انتخاب کتاب " نقد و ارزيابي نظريه كاريزمايي در تبيين رهبري امام خميني(ره) "در نخستين جشنواره علمي پژوهشي علامه طباطبايي (ره) به عنوان برترين و تنها اثر برگزيده كشور در حوزه مطالعات انقلاب اسلامي در دهه اخير(1393-1383).

  44-نیل به مرتبه استادی در سال 1391 و اولین استاد تمام دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز از بدو تاسیس این دانشکده در سال 1356

  45-طراحی و استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا كنعاني با عنوان « مردم سالاري ديني در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و راه كارهاي تعميق آن » حائز رتبه برتر كشوري در بخش پايان نامه (از سال 1390تا 1397) مربوط به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دردوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت(دیماه 1397)

  46-انتخاب به عنوان نویسنده برگزیده آثار فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب و  دراولین جشنواره کتاب انقلاب اسلامی(همایش چلچراغ،30بهمن1397) با تالیف « نقد و ارزيابي گفتمان هاي اجتماعي - سياسي مطرح در جمهوري اسلامي» (چاپ دوم 1397) و شراکت در تالیف دو کتاب «منظومه فكري امام خميني ره »(چاپ چهارم 1396)، و « پيشرفت عدالت محور »(چاپ 1394).

   

  مقالات در مطبوعات ونشريات كثير الا نتشار كشور :

   

  ۱ـانسان به سوي مرزهاي ناشناخته در فضا، روز نامه اطلاعات،شماره 18926 ،سال 1368.(ترجمه از زبان فرانسه ).

  ۲ـ بازسازي آينده فضا ، اطلا عات علمي ، شماره 7، سال 1368 ،.(ترجمه از زبان فرانسه ).

  ۳ـ نگاهي به وضعيت مخاطره آميز سلامتي وبهداشت در جهان، اطلا عات علمي ، شماره21 ،سال 1368 ، .(ترجمه از زبان فرانسه ).

  ۴ـ آشنايي با لووريه مكتشف سياره نپتون وموسس علم هواشناسي جديد، اطلاعات علمي، شماره13،سال1369.

  ۵ـ الف- انسولين چشمي اميد تازهايي براي بيماران ديابت ب- سپر نامريي زمين ، اطلا عات علمي ، شماره 6،سال 1368 ، (ترجمه از زبان فرانسه ).

  ۶ـ نگرشي بر كموري ها ، ماهنامه سياسي وحقوقي دانشگاه امام صادق (ع)،شماره 6 ،سال 1367.

  ۷ـ نقش بيلان جمعيتي دراستراژي ارضي اسراييل،فصلنامه سياسي وحقوقي دانشگاه امام صادق (ع)،شماره 2،سال 1369 .

  ۸ـ بررسي جامعه شناسي و استراتژي هاي جمعيتي اسراييل،روزنامه جهان اسلام : قسمت اول:شماره 169 ، 5 دي 1370. قسمت دوم : شماره 171 ،8 دي 1370. قسمت سوم : شماره 177،15 دي 1370. قسمت چهارم:شماره 179 ،17دي 1370.

  ۹ـ اوضاع نابسامان اقتصادي در كشورهاي خليج فارس،روزنامه رسالت ،شماره 1600،9 مرداد 1370،.(ترجمه از زبان فرانسه و روزنامه لوموند ).

  ۱۰ـ شمال جنوب، تجارت اسلحه ، روز نامه كيهان، شماره 15049 ،12 ارديبهشت 1373.

  ۱۱ـ اروپا ، صف آرايي نظامي، نگاهي به همكار ي هاي نظامي فرانسه وآلمان )، روز نامه كيهان، شماره 14528 ، 30 تير 1372.

  ۱۲ـ فرانسه ونگرشي به وحدت آلمان ، روز نامه كيهان، شماره 14529 ، 31تير 1372.

  ۱۳ـ فرانسه واز سرگيري آزمايشات هسته اي ،، روز نامه كيهان، شماره 19 تير 1374.

  ۱۴ـ تجديد حيات تمدن اسلامي در عصر كنوني ، روز نامه اطلاعات :

  قسمت اول : شماره 21271 ،18 بهمن 1376.

  قسمت دوم : شماره 21273 ،20 بهمن 1376.

  قسمت سوم : شماره 21274 ،21 بهمن 1376.

  قسمت چهارم : شماره 21276 ،25 بهمن 1376.

  قسمت پنجم : شماره 21277 ،26 بهمن 1376.

  قسمت ششم : شماره 21278 ،27 بهمن 1376.

  قسمت هفتم : شماره 21279 ،28 بهمن 1376.

  قسمت هشتم : شماره 21280 ،29 بهمن 1376.

  قسمت نهم : شماره 21282 ،2 اسفند 1376.

  قسمت دهم : شماره 21283 ،4 اسفند 1376.

  ۱۵ـ راهبرد هاي اعتلاي تمدن وفرهنگ اسلامي ،روزنامه اطلا عات :

  قسمت اول :شماره 21721،21 شهريور 1378 .

  قسمت دوم :شماره 21722 ،22 شهريور 1378.

  قسمت سوم : شماره 21723 ،24 شهريور 1378 .

  ۱۶ـ احزاب ، ثبات سياسي وامنيت ،روزنامه اطلا عات : قسمت اول : شماره 21811 ،12 دي 1378. قسمت دوم :شماره 21813 ،14 دي 1378.

  ۱۷ـضرورت اسلامي شدن دانشگاه ها ،موانع ومشكلات آن ، روزنامه قدس ،18 اسفند 1375.

  ۱۸ـ آشنايي با گروه مطالعا ت استانداري تهران وپژوهش هاي آن، مجله آيينه استان، دوره جديد، شماره يكم، تابستان 1375.

  ۱۹ـ عدالت اجتماعي از ديدگاه استاد شهيد مطهري ، روز نامه كيهان، شماره 16611 ،28 شهريور 1378.

  ۲۰ـ عدالت اجتماعي از ديدگاه استاد شهيد مطهري ( عدالت و سيره نبوي) ، روز نامه كيهان، شماره 16613 ، 30 شهريور 1378.

  ۲۱ـ عدالت در سيره نبوي ، روزنامه اطلا عات ، شماره 21848 ، 27 بهمن 1378

  ۲۲ـ تمدن اسلامي و غربي در انديشه امام (ره) ، روز نامه كيهان، شماره 16649 ،12 آبان 1378.

  ۲۳ـ دموكراسي در انديشه امام خميني (ره) ، مصاحبه با روزنامه جوان : قسمت اول :شماره 362 ،17 خرداد 1379 ، ص9. قسمت دوم :شماره 368 ن24 خرداد 1379 ، ص9.

  ۲۴ـ كاركرد اجتماعي ممطبو عات ، مصاحبه با روزنامه خراسان ، شماره 14704 ،ص7.

  ۲۵ـ ارتباطات ارگانيك رايانه و سياست در جهان امروز ، مصاحبه با روزنامه خراسان ، شماره 14704 .

  ۲۶ـ جوانان ، ضعف و قدرت باورها ، مصاحبه با روزنامه خراسان ، 17 مرداد 1378.

  ۲۷ـ بالندگي ديني جوانان ... ، مصاحبه با روزنامه خراسان ، شماره 14483، 24 مرداد 1378.

  ۲۸ـ آزادي وحدود آن ، روزنامه جام جم ، شماره 125 ،5 مهر 1379.

  ۲۹ـ دموكراسي ليبرال ، تعارض در درون ، روزنامه جام جم ، شماره 100 ،6 شهريور 13779 ، ص 8.

  ۳۰ـ دو برداشت متعارض از طبيعت انسان در نظريه دموكراسي ليبرال ،، روزنامه جام جم ، شماره 104 ، 10 شهريور 1379، ص 9.

  ۳۱ـ تعارض بين اصل آزادي و اصل برابري در دموكراسي ، روزنامه جام جم ، شماره 111، 20 شهريور 1379،ص8.

  ۳۲ـ تعارض روش هاي وصول به دموكراسي با مباني دموكراسي ، روزنامه جام جم ، شماره 121 ، 31 شهريور 1379 .

  ۳۳ـ صوري بودن اصل تفكيك قوا در دموكراسي ، روزنامه جام جم ، شماره 147 ، 2 آبان 1379 ، ص8.

  ۳۴ـ افق آرمان هاي حكومت در نهج البلا غه ، روزنامه جام جم : قسمت اول : شماره 137، 19 مهر 1379، ص 8. قسمت دوم : شماره 142 ،26 مهر 1379 ، ص 8.

  ۳۵ـ احزاب ، آيينه آرمان هاي مردم در نظام سياسي ، روزنامه جام جم :

  قسمت اول : شماره 164 ،24 آبان 1379.

  قسمت دوم :شماره 170 ،اول آذر 1379.

  ۳۶ـ بازتاب عدالت در انديشه غرب ،روزنامه اطلاعات : قسمت اول : شماره 21995 ،6 شهريور 1379. قسمت اول : شماره 21996 ،7 شهريور 1379.

  ۳۷ـ برداشت هايي پيرامون اصلاحات ، روزنامه اطلاعات ، شماره22006 ،20 شهريور1379.

  ۳۸ـ عدالت از منظر علامه طباطبايي و تفسير الميزان ِ روزنامه جام جم ِ در دو قسمت :4و7 تير1382

  ۳۹-مصاحبه بادوماهنامه حديث زندگي سال ششم شماره 4 (پياپي 31)، مهر و آبان 1385- ویژه دین و عدالت تحت عنوان :رعایت جایگاه حقوق و شایستگی های شهروندان- ص ۸۰- ۸۵

  ۴۰- عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع) . سیاست روز، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ . ص ۶ .

  ۴1-رعايت جايگاه حقوق و شايستگی شهروندان، مندرج در کتاب : گفتگو های صورتی ، سازمان چاپ و نشر دارالحديث ، ۱۳۸۷.

  ۴۲-مصاحبه بادوماهنامه حديث زندگي سال ششم شماره 4 (پياپي 31)، مهر و آبان 1385- ويژه دين و عدالت تحت عنوان : رعايت جايگاه حقوق و شايستگي هاي شهروندان، ص ۸۰- ۸۵

  ۴۳-رعایت جایگاه حقوق و شایستگی‌های شهروندان[مقاله] : گفتگو با دکتر بهرام کاظمی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز) مجله پیام زن ،ش ۳۱ ، مهر و آبان ۱۳۸۵ : ص ۸۰ – ۸۵

  ۴۴- ن‍گ‍ران‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ـ گ‍زارش‍ی‌ از ن‍ش‍س‍ت‌ ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و اخ‍لاق‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ (با حضور دكتر بهرام اخوان كاظمي) ، خ‍ردن‍ام‍ه‌ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ش‌ ۵۹، (۵ م‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۴ ، ۵.

  ۴۵-علل ناکارامدی احزاب سیاسی در ایران، روزنامه جوان، شماره ۵۲۶۳۱، مورخ ۱۸ تیر ۱۳۸۷.

  ۴۶-افزونی کارآمدی دولت ، ضرورت دهه عدالت و پیشرفت ،روزنامه تهران امروز،بهار ۱۳۸۹

  ۴۷-تاریخچه مختصر تحزب ، دنیای اقتصاد،۲۸ شهریور ۱۳۸۹ تا ۵ مهر ۱۳۸۹، ص۳۱، شماره های ۲۱۷۹ تا ۲۱۸۷(۸شماره).

  48- آنچه دين مي گويد : عدالت از منظر علامه طباطبايي (ره)،نشریه حزب الله، مورخ : ، 1385/10/4

  49-كارآمدي در نظام جمهوري اسلامي ايران : مفهوم شاخصه ها و شيوه هاي ارتقا کارآمدی ، نشریه شما، شماره:. 360

  50-رويكردي به مردمسالاري ديني از زاويه نقد دموكراسي ليبرال ( قسمت اول) : رويكرد تطبيقي به مردم سالاري ديني(قسمت دوم)، روزنامه خراسان: مورخ: 15و16/1/83

  51- عدالت و خودكامگي در انديشه سياسي ايران باستان اطلاعات، مورخ :16/11/81

  52- احزاب‌ ، ثبات‌ سياسي‌ و امنيت‌ جام جم، مورخ 24/8/79

  53- دموكراسي‌ در انديشه‌ امام‌ خميني‌ ره‌: مصاحبه‌ با بهرام‌ اخوان‌ كاظمي، نشریه‌ راه مردم، مورخ 17و24/3/79

  54-پرواز با بال‌هاي ايمان: مفهوم عدالت و آزادي، نشریه حزب الله، مورخ : 1386/9/27.

  55- فرهنگ حوزه و روحانيت در نگاه امام‌ (ره): تنها در مسير مبارزه، نشریه حزب الله، مورخ :. 1386/7/12

  ۵۶-انقلاب در حوزه علمیه : بررسی آراء امام (ره) درباره اجتهاد پویا،نشریه حزب الله، ۴و ۵ آذر ۱۳۸۶

  57-علم نافع و مهندسي علمي کشور ، روزنامه مردمسالاری ،نسخه شماره 2824 – 18/10/1390

  58- نقش نهادهاي نظارتي درکاهش فساد، روزنامه مردمسالاری، نسخه شماره 2776 – 18/8/1390.

  ۵۹- هزینه های نظامی و توسعه،روزنامه مردم سالاری ، شماره ۲۹۶۳، مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱