نام و نام خانوادگی سمت
محمد برومند حقیقی مسؤول دفتر مرکزی اجرای آزمون ها

 

  1. برگزاری آزمون‌های سراسری در کلیه مقاطع تحصیلی، احاله شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور
  2. برگزاری آزمون‌های استخدامی و حین خدمت، احاله شده از سوی کلیه سازمان‌های دولتی
  3. برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم دروس عمومی و دروس پایه سرویسی دانشگاه