[collapse collapsed title=اسامی اعضای شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه]

معاون آموزشی دانشگاه: دكتر علیرضا افشاریفر

مدیر تحصیلات تكمیلی دانشگاه: دكتر محمدرضا طلائی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه:‌ دكتر قاسم سلیمی

دو نفر متخصص برنامه ریزی درسی به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه: دکتر خسرو جعفرپور، دکتر مهدی محمدی

دبیر شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه: دکتر مجتبی محزون

 

دانشكده كشاورزی: دكتر مرضیه موسوی نسب، دکتر سیدمحسن تقوی

دانشكده علوم: دكتر علیرضا نعمت الهی،‌ دکتر مهدی زارعی

دانشکده مهندسی: دکتر سیداحمد انوار

دانشکده مهندسی مکانیک: دکتر مجتبی محزون

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز: دکتر محمد فارسی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر: دکتر محمود کریمی

دانشکده مهندسی فناوری های نوین: دکتر تیمور قنبری هاشم آبادی

دانشكده ادبیات و علوم انسانی: دكتر سیدفضل اله میرقادری

دانشكده حقوق و علوم سیاسی: دكتر فرهاد طلایی

دانشكده دامپزشكی: دكتر مهدی محبی فانی

دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی: دکتر غلامحسین مهدوی

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی: دكتر قاسم سلیمی

دانشكده هنر و معماری: دكتر حمیدرضا شریف

دانشكده الهیات و معارف اسلامی: دکتر علیرضا فارسی نژاد

[/collapse]

[collapse collapsed title=اسامی اعضای کمیته کارشناسی شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه] 

دانشکده مهندسی مکانیک: آقای دكتر خسرو جعفرپور، آقای دكتر مجتبی محزون

دانشكده علوم: آقای دكتر مهدی زارعی (بخش علوم زمین)

دانشكده کشاورزی: آقای دكتر سیدمحسن تقوی

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی: آقای دكتر مهدی محمدی

دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی: آقای دكتر غلامحسین مهدوی

[/collapse]

 • برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امكانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌ها وگرایش‌های مختلف با همكاری رؤسای دانشكده‌ها
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی
 • ارسال فرم‌های اعلام ظرفیت به دانشكده‌ها و بررسی ظرفیت‌های اعلام شده از سوی دانشكده‌ها و تطابق با آئین‌نامه‌های موجود
 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی 
 • ھمكاری در تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی‌ربط
 • تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای متناسب با نیاز و اقتضائات محیطی و درونی دانشگاه
 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای ذی‌ربط در دانشگاه
 • توسعه دانش بنیادی و كاربردی
 • استانداردسازی آموزش در سطوح و ابعاد مختلف
 • كاوش مستمر و تشخیص وضعیت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تصمیم‌گیری در خصوص جهت‌گیری راهبردی و خط‌مشی‌های اجرایی كلان در زمینه‌های برنامه‌ریزی توسعه و بهسازی سیستم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی پیشنهادات دانشكده‌ها در زمینه برنامه‌های آموزشی و تهیه گزارش جهت طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی و انجام اقدامات جهت توسعه رشته‌های آموزشی دانشگاه با توجه به نیاز جامعه
 • بررسی و انجام اقدامات جهت توسعه گروه‌های آموزشی، دانشكده‌های دانشگاه با توجه به نیاز جامعه
 • بررسی كیفییت آموزشی به منظور ارزیابی علل رشد یا افت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی و اظهارنظر در نحوه تنظیم برنامه‌های درسی دانشكده‌ها و مؤسسات وابسته به دانشگاه
 • نظارت بر محتوای دروس ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی به دانشجویان
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه‌های آموزشی دانشگاه
 • دبیری شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق