دکتر محمدرضا طلایی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی:مهندسی شیمی 

  mrtalaiekh@yahoo.com
 سوابق آموزشی - پژوهشی 

شماره تماس:۳۶۲۸۶۴۲۴

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۵

آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir

 

شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تایید رئیس (هیات رئیسه) دانشگاه منصوب می شود و دارای مسئولیت های زیر است:

رئیس شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه
رئیس کمیته منتخب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه
رئیس کميته هاي تخصصي نوگشايي رشته- گرایش های جدید تحصیلات تکمیلی
شرکت در جلسات شورای دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
سیاست گذاری کلان در حوزه تحصیلات تکمیلی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش
سیاست گذاری کلان به منظور افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اصلاح هرم نسبت دانشجو به استاد
سیاست گذاری کلان به منظور افزایش جذب دانشجویان خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی
سیاست گذاری کلان و حمایت از افزایش ارتباطات داخلی و خارجی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق اعزام فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس ها و کارگاهها
سیاست گذاری به منظور اصلاح و ارتقای فرآيندهاي مربوط به تحصيلات تکميلي در اتوماسيون آموزشي و تعریف فرآیند های جدید
سیاست گذاری کلان  در راستای حذف مراحل غیر ضروری و روان تر شدن امور تحصیلات تکمیلی
سیاست گذاری کلان به منظور توزیع عادلانه و متوازن دانشجویان تحصیلات تکمیلی بین همکارن هیات علمی
نظارت بر برگزاری همه مراحل آزمون های دکتری نیمه متمرکز دکتری و ممتازین ارشد و دکتری
نظارت بر اعلام ظرفیت هاي کارشناسي ارشد و دکتري و ورود آنها در پرتال سازمان سنجش
نظارت بر حسن اجرای فرآیند های آموزشی و آيين نامه ها و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
نظارت بر عملکرد همه کارمندان و کارشناسان، کارشناس مسئول و معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبات تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها و بخش ها با همکاری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
حضور میدانی در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشکده ها به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات ایشان در حوزه تحصیلات تکمیلی