معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی | دانشگاه شیراز
دکتر سید محسن تقوی

دکتر سید محسن تقوی از تاریخ ۹۲/۱۱/۵ به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب گردیده‌اند. ایشان دکترای بیماری‌شناسی گیاهی و استاد تمام می‌باشند که همکاری خود با دانشگاه شیراز را از سال ۱۳۶۷ آغاز نموده‌اند. ایشان طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ نیز مسئولیت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده داشته‌اند.

 

شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۲۰

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۰

آدرس پست الکترونیکی: Viceaca@shirazu.ac.ir