اعضای هیأت امنای دانشگاه شیراز دورۀ ششم:

دكتر منصور غلامی وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنا
دكترعبدالرضا باقري مشاور وزیر و رئیس مركز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف    رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی   رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
دکتر کامبیز مینایی رییس دانشگاه جهرم
دکتر محمدرضا مغاره رییس دانشگاه هنر شیراز
دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی رییس مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر محمدتقی حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر صادق نیرومند سرپرست مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر محمد بازیار رییس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر علی طاهری  رییس مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر حسین امین رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
آیت الله دکتر لطف‌الله دژکام  عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر عنایت‌الله رحیمی عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس نصرالله جهانگرد   عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر جعفر قادری   عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر حسن نوروزی  رییس سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی استان فارس

                                 

  اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز 

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف 
مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه)  دکتر شهاب کسکه 
رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا دکتر حمید نادگران 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز دکتر سید مجتبی زبرجد
رییس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام دکتر محمدجواد دهقانی  
رییس دانشگاه جهرم  دکتر  کامبیز مینایی
رییس دانشگاه هنر شیراز   دکتر محمدرضا مغاره
سرپرست مرکز آموزش عالی آباده دکتر محسن حاتمی
رییس مرکز آموزش عالی استهبان دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی
رییس مرکز آموزش عالی اقلید دکتر محمدتقی حیدری
سرپرست مرکز آموزش عالی فیروزآباد دکتر صادق نیرومند
رییس مرکز آموزش عالی ممسنی دکتر  محمد بازیار
رییس مجتمع آموزش عالی لارستان دکتر علی طاهری
رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دکتر حسین امین
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر رضا گرائی نژاد
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر علی اصغر توفیق  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر عزت الله رئیسی  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر جعفر قادری  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی علی شریفی