به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۸ می رساند که ثبت نام اینترنتی از روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۱ تا جمعه ۹۸/۱۱/۴ می باشد. ثبت نام حضوری نیز از روز شنبه ۹۸/۱۱/۵ تا سه شنبه ۹۸/۱۱/۸ می باشد.

شروع کلاسها نیز از روز شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ می باشد.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق همین سایت اعلام می گردد. همچنین پذیرفته شدگان پردیس بین الملل به سایت www.shirazu.ac.ir/suid و پذیرفته شدگان دانشکده آموزشهای الکترونیکی به سایت vus.ir مراجعه نمایند.