قابل توجه شرکت کنندگان دوره دانش افزایی استارت آپ ویکند تجاری سازی دست آوردهای پژوهشی:

این دوره چهارشنبه و پنجشنبه ۶ و۷ آذرماه در تالار دکتر مصطفوی و مجموعه شتاب دهنده برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۸-۰۸-۲۹
پوستر: