به اطلاع پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۸ دانشگاه شیراز می رساند که ثبت نام اینترنتی از روز پنج شنبه ۱۱/۷/۹۸تا جمعه ۱۲/۷/۹۸می باشد. در صورت نداشتن شماره داوطلبی، شماره پرونده خود را وارد نمایید.

شروع کلاسها نیز از روز شنبه ۱۳/۷/۹۸می باشد که می بایست جهت انتخاب واحد به دانشکده مربوطه مراجعه نمایید.

کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشکده آموزشهای الکترونیکی جهت ثبت نام به سایت دانشکده به آدرس Vus.ir قسمت اخبار و اطلاعات مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق همین سایت اعلام می گردد.