خواهشمند است فایل های اطلاعیه ثبت نام را مطالعه فرمایید.

فایل اطلاعیه ثبت نام

 فایل اسامي کارشناسان دانشکده ها و شماره تلفن و آدرس

 آدرس پليس + ۱۰  

مهم:

برای دریافت کارت دانشجویی، همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه شخص دانشجو الزامی است.