بيست و چهارمين نشست رؤساي دانشگاه هاي بزرگ كشور با حضور دكتر نادگران، رييس دانشگاه شيراز، دكتر مجتبي صديقي معاون وزير و رئيس سازمان اموردانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و استاندار آذربايجان شرقي به ميزباني دانشگاه تبريز برگزار شد. ادامه...