آيين اختتاميه پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران با حضور اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگراني از سراسر كشور در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...