به منظور بزرگداشت دهه امامت و ولايت و گرامي داشت هفته دولت و روز كارمند جشني در باغ گياه شناسي ارم برگزار شد. ادامه...