مراسم افتتاحيه پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران امروز با حضور بيش از يك هزار تن از اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران سراسر كشور و سخنراناني از كشورهاي آمريكا، انگليس، آلمان ، جمهوري چك و تركيه در دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...