هفته ي اول شهريورماه، يادآور شهادت اسوه هاي مجاهد دولت، شهيدان والامقام رجايي و باهنر است و چه نيكوست كه نام و خاطره ي اين شهيدان خدمتگزار، به نام «هفته ي دولت» پيوند خورده تا به عنوان الگويي شايسته و ماندگار در عرصه ي مديريت نظام جمهوري اسلامي براي خادمين ملت ها باشد. ادامه...