فراخوان پذيرش دانشجوي ممتاز ( بدون آزمون) در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸   (جدید)

متن اطلاعیه (جدید)

لیست رشته ها 

فرم مشخصات داوطلب

گواهی معدل

لینک ثبت نام اینترنتی 

دانشجویان مي توانند سوالات خود را به پست الکترونيک به آدرس grasch@shirazu.ac.ir ارسال نمايند و مشکل خود را با ذکر نام و نام خانوادگي ، رشته مورد تقاضا و شماره تماس و قید متقاضی پذیرش ممتازین مقطع دکتری ، مطرح نموده و  پاسخ خود را دريافت کنند.

                                                                                                       مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز