بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به تقاضای تعدادی از اساتید محترم، کارگاه آموزشی "پیشگیری از اعتیاد" ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه شیراز( برای غایبان در کارگاه پیشین ) در تاریخ چهارشنبه (۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸) از ساعت ۸ الی ۱۶ در مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار می گردد. از اساتید محترم، جهت حضور در این کارگاه آموزشی، دعوت به عمل می آید.

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز