فراخوان پذيرش دانشجوي ممتاز ( بدون آزمون) در مقطع كارشناسي‌ارشد براي سال تحصيلي ۹۹- ۹۸

اطلاعیه تکمیلی

فرم تقاضای استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان وممتاز براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون(پذیرش برای سال ۹۹-۹۸)

لیست رشته ها

لینک ثبت نام اینترنتی

دانشجویان مي توانند سوالات خود را به پست الکترونيک به آدرس grasch@shirazu.ac.ir ارسال نمايند و مشکل خود را با ذکر نام و نام خانوادگي ، رشته مورد تقاضا و شماره تماس و قید متقاضی پذیرش ممتازین کارشناسی ارشد، مطرح نموده و ظرف ۳ روز پاسخ خود را دريافت کنند.

                                                                                                                  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز