به اطلاع می رساند که زمان ثبت نام اینترنتی دانشگاه شیراز روزهای پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۷ و جمعه مورخ ۹۷/۱۰/۲۸ می باشد. ثبت نام حضوری روزهای سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ و چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰  می باشد.

همچنین شروع کلاسها شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ می باشد.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه شیراز به آدرس http://www.shirazu.ac.ir اعلام می گردد.