رئيس، معاونان و جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز با حضور در شركت توليدي لاستيك دنا ، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف ، در جريان آخرين اقدامات نوآورانه اين شركت بزرگ توليدي قرار گرفتند. ادامه...