دومين پيش نشست همايش «هويت ايرانيان» با عنوان نشست تخصصي «هويت ايرانيان» توسط بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز با ارائه اساتيد بخش تاريخ و علوم سياسي دانشگاه شيراز و دكتر موسي نجفي استاد علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با همكاري «مركز تبيين انديشه هاي آيت الله خامنه اي، انجمن علمي بخش علوم سياسي در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه برگزار شد. ادامه...