معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن علمی حقوق و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می کند:

 «نشست تخصصی آسیب شناسی تورم قوانین در ایران و راهکارهای برون رفت از آن»

با حضور:

دکتر سید مجتبی واعظی(عضو هیات دانشکده حقوق و علوم سیاسی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز)، دکتر فضل الله فروغی(رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز)، دکتر مهدی زاده(معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری)، دکتر حجت مبین(رئیس بخش حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز)، آقای رحمانیان(معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس)

به همراه نمایشگاه کتاب در حوزه تدوین و تنقیح قوانین از معاونت حقوقی ریاست جمهوری

زمان: دوشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۷

ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سالن آمفی تئاتر

               

               

 

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
پوستر: