نخستين همايش ملي خانواده، كودك و نوجوان با تأكيد بر افراد با نيازهاي ويژه در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...